فرم های دکترا

 

فرمهای مربوط به پایان نامه :

 

  ۱  فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی (Ph.D)

 

   ۲   فرم درخواست انتخاب و تاییدیه استاد راهنما

 

   ۳  فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما

 

   ۴  فرم درخواست تصویب طرح تحقیقاتی پایان نامه

 

    ۵  چک لیست طرح پژوهشی  

 

    ۶  فرم های مربوط به درخواست دفاع از پایان نامه

 

    ۷  فرم درخواست ارتقاء دانشجویان دکتری تخصصی

 

     فرمهای گزارش شش ماهه

 

۱   فرم گزارش شش ماهه پیشرفت کار دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D)

 

۲   فرم نمره دهی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع (phd)|(استاد راهنما و مشاور)

 

۳   فرم نمره دهی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع  phd( استاد ناظر)

 

۴  فرم نظارت بر پایان نامه دانشجویان مقطع phd دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

فرمهای مربوط به فراغت از تحصیل :

 

۱ مدارک لازم جهت تکمیل پرونده فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

۲  برگ تسویه حساب دانشجویان دکتری در دانشکده

 

۳   برگ تسویه حساب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

فرمهای اداری :

 

۱  فرم تقاضاهای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

 ۲  فرم بررسی درخواست دانشجویان جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

۳    فرم تحویل اموال

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها