آغاز به کار پایلوت سامانه کمپ (کاوش در مطالعات پرستاری) در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 سامانه کمپ (کاوش در مطالعات پرستاری) در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی  روز دوشنبه۱۳۹۷/۳/۷ با حضور سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری و مدیران حوزه تحصیلات تکمیلی ، آموزش، مدیران گروه های آموزشی، اساتید مهندسین طراح سامانه، کارکنان حوزه آموزش تحصیلات تکمیلی و  برخی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در محل تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت.

سامانه کمپ  که در دومین نشست کشوری کارگروه توسعه علوم پرستاری مورد تائید و تصویب قرارگرفته است، با هدف سازماندهی پایان نامه های حوزه پرستاری در کشور طراحی شده و شامل ۵ فاز اجرایی است.  ابعاد مختلف سامانه و  گردش کار آن در جلسات متعدد با حضور اساتید و کارشناسان حوزه آموزش تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در فاز چهارم  پایلوت سامانه در کشور  آغاز گردیده است.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها