ارتقاء ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه: دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

       دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، سرکارخانم صدیقه فرضی ، شنبه۱۱ آذر ماه  ۱۳۹۶،  درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوانتدوین و اجرای یک برنامه بین حرفه ای ارتقاء ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه: کاهش خطای داروییدفاع نمود.

    در این پایان نامه،  سرکارخانم صدیقه فرضی ، ایمنی بیمار را به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزاء کیفیت خدمات به معنی جلوگیری وکاهش وقوع حوادث و پیامدهای ناگواری دانسته که ممکن است حین ارائه خدمات به بیمار آسیب برساند. خدمات ناایمن منجر به پیامدهای نامطلوب برای بیماران، ایجاد فشار روانی در کارکنان سیستم سلامت و افراد جامعه می‌گردند و بار اقتصادی عظیمی را بر مراکز مراقبت سلامت و جامعه تحمیل می‌کندکه نیازمند رسیدگی بیشتر به‌ خصوص در بخش مراقبت‌های ویژه است. با توجه به ماهیت مراقبت‌های تیمی و بین حرفه‌ای در بخش مراقبت‌های ویژه و ضرورت همکاری‌های بین حرفه‌ای جهت بهبود ایمنی بیمار، از این رو ضرورت تدوین برنامه بین حرفه‌ای ارتقاء ایمنی بیمار: کاهش خطای دارویی احساس گردید.

به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد، در بخش مراقبت های ویژه ایمنی بیمار به علت بروز رخدادهای مختلف از جمله خطای دارویی به مخاطره می افتد و علل و افراد مختلفی در بروز خطای دارویی نقش دارند که متناسب با علل، باید راهکارهای پیشگیرانه به کار گرفته شود. هم چنین برنامه های آموزش بین حرفه ای به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای آموزشی جهت ارتقاء ایمنی بیمار و کاهش خطای دارویی در بخش مراقبت های ویژه می تواند تأثیر بسزایی در کاهش خطای دارویی و ارتقاء ایمنی بیمار داشته باشد.

استاد راهنما دانشجو سرکارخانم دکترصدیقه فرضی، آقای دكتر علیرضا ایرج پور و اساتید مشاور ایشان آقای دکتر محمود سقایی و دکترحمید رواقی بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را سرکار خانم دکتر سارا موسوی و آقایان دكتر سعید عباسی ، دكتر احمد رضا یزدان نیک ، دکتر حجت اله یوسفی به عهده داشتند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها