ارتقاء مرتبه از مربی به استادیاری: تبریک به اعضاء هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، در یکصد و هشتادمین جلسه هیات ممیزه مرکزی وزارت متبوع، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ ، با ارتقاء مرتبه خانم ها پروین بهادران و فریبا فهامی، اعضاء  هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری، از مربی به استادیاری موافقت به عمل آمد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به ایشان تبریک می گویند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها