بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه در دانشکده

     به دنبال واگذاری وظیفه بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه از سوی هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی بورد پرستاری به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، از شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۸ تیر در محل این دانشکده با حضور رییس هیات بورد پرستاری وزارت، آقای دکتر عباس زاده، مدیران گروه های پرستاری مراقبت های ویژه از دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی که متولی تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  اند، ریاست، معاون آموزشی، مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اساتید این گروه از دانشکده ی متبوع برگزار می گردد.

در آغاز این جلسه، سرکار خانم دکتر طالقانی، ریاست دانشکده، ضمن خیر مقدم گویی، به اهمیت و ضرورت بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه  پرداخت. آنگاه آقای دکتر عباس زاده، رییس هیات بورد پرستاری وزارت، ضمن بیان اهمیت و ضرورت بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه، شرکت کنندگان در این برنامه ی دو روزه را از آخرین مصوبات هیات بورد پرستاری مطلع نموده، و نکات حائز اهمیتی را در خصوص کیفیت بازنگری بیان کرد.

در ادامه معاون آموزشی دانشکده، آقای دکتر علی محمدی، گزارش مختصری از کارها و اقدامات انجام شده در راستای بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه ارائه نمود.

گفتنی است شرکت  کنندگان دربازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه، که بیش از ۳۰ مدیر گروه یا نماینده دانشکده های متولی تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه از سراسر کشور می باشند، طی ۴ کارگروه برنامه های یادشده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها