بخش امانت

اين بخش شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰تا ۱۸ با همكاري ۵نفر كتابدار در ۲شيفت متوالي به طور يكسره پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان مي باشد.

مجموعه كتب كتابخانه به صورت قفسه باز ارائه مي شود. امانت کتاب ها به صورت رايانه اي و با استفاده از نرم افزار کتابخانه اي "پارس آذرخش" مي باشد.

وظايف همکاران در بخش امانت سرويس دهي و کمک به مراجعين در زمينه جستجو و پيدا کردن منابع مورد نظر مي باشد که طبق برنامه زمان بندي شده فعاليت مي نمايند.

 

همکاران: سرکار خانمها (يزدخواستي- عربزاده- ايزدپناه -شریفی) و آقايان (نوروزي- نايبي)

 

تعداد کتب موجود در حال حاضر ۱۴۱۳۱ عنوان و تعداد۲۷۹۴۴ جلد مي باشد. از اين تعداد ۷۰۸۸ عنوان به تعداد ۱۸۶۱۱ جلد فارسي و۷۰۴۳ عنوان به تعداد  ۹۳۳۳جلد لاتين و از تعداد کل كتب موجود۴۲۰ عنوان به تعداد ۱۰۰۸ جلد کتب مرجع مي باشد      .

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها