بررسی راهکارهای توسعه ی پژوهش های مرتبط با صنعت در دانشکده

     چهار شنبه ۱۱ مرداد۱۳۹۶ ، طی جلسه ای با حضور  آقایان دکتر محسن شهریاری، معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دکتر یوسفی، رییس مرکز تحقیقات زخم  و ترمیم پوست، سرکار خانم ها دکتر کشوری، مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه و سالمندی، دکتر انوشه زرگر، مسئول پی گیری طرحهای فناوری دانشگاه، راهکارهای همکاری دو دانشکده پرستاری و مامایی و فناوری های نوین، درخصوص توسعه ی پژوهش های مرتبط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها