بررسی روند سلامت جمعیت و سیاست ها و قوانین مراقبت در منزل و ایران مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی،  در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، که از شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به مدت ۳ روز شروع به کار کرد، معاون درمان دانشگاه، بهروز کلیدری، ضمن عرض خیرمقدم طی سخنانی گفت: ما حداقل به ۱۰ هزار پرستار جهت رسیدن به حداقل استانداردها نیاز داریم.

سپس میر محمد صادقی،رئیس امور بین الملل دانشگاه، طی سخنانی ضمن بیان تاریخچه ی همکاریهای دو کشور ایران و ژاپن در عرصه ی پزشکی و با تاکید بر همکاریهای این کشور با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برگزاری سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ایرا یکی از موفق ترین این همکاری ها عنوان کرد.

در ادامه ماهرخ کشوری، دبیر همایش، به معرفی اهداف برنامه مراقبت در منزل پرداخت.

موضوعات کلیدی در برنامه ریزی مطلوب و موثرجهت اجرای موفق مراقبت بهداشتی در منزل و کشور، در آینده و همچنینروند سلامت جمعیتو سیاستها و قوانین مراقبت  در منزل و ایران، سخنان مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای بود.

آنگاه Kazushi NAKANO( پزشک عمومی)و Miki MARUTANI( استاد پرستاری)از کشور ژاپن جداگانه به ارائه دو موضوع: فلسفه و عملکرد مشارکت بین حرفه ای در مراقبت منزل: از دیدگاه تئوری درمان و مراقبت ناکانو و همین طور پرستاری مراقبت در منزل، با توجه به هنجارهای فرهنگی محلی پرداختند.

پیشکسوت فرهیخته پرستاری، سادات سید باقر مداح، دیگر سخنران سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای بود که مراقبت  در منزل را از منظر مروری کلی مفاهیم، وضعیت کنونی و فلسفه مورد بحث قرار داد.

Sachiko HOSOYA( دکتری تخصصی جامعه شناسی)، از کشور ژاپن نیز طی سخنرانی خود، پروژه تحقیقاتی  Sasakawaبر روی نقش زنان در سلامت جامعه و مراقبت پرستاری در منزل ازبیماران مبتلا به سرطان را جهت شرکت کنندگان در سمینار معرفی نمود.

پایان بخش نیمروز اول سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، برگزاری پانل تخصصی چالش ها و سیاست های مراقبت در منزل با اجرای احمد نجاتیان از وزارت متبوع و با حضوربهروز کلیدری، کمال حیدری،  محمدحسن امامی، مهناز دانش، همایون ناجی، مسعود فلاحی و حشمت الله حیدری بود.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها