برنامه دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶- ۹۵ مقطع دکترای

 

 

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول  ۹۶- ۹۵ برای ترم اول مقطع دکترای  بهداشت باروری  ورودی مهر۹۵

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

گروه

۱

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

۵۱۸۶۱۵

۲

۰۱

۲

رشد و تکامل جسمی، روانی، اجتماعی

۵۰۰۶۰۴

۲

۰۱

۳

تغذیه و بهداشت باروری

۵۱۸۶۰۱

۲

۰۱

۴

روشهای نوین تدريس وتدريس باليني

۹۸۰۵۹۰

۲

۰۱

۵

طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی

۹۸۰۶۰۲

۲

۰۱

 

 

 

 

 

 

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول  ۹۶-۹۵  برای ترم اول مقطع دکترای  پرستاری  ورودی مهر ۹۵

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

گروه

۱

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

۴۱۳۶۰۳

۲

۰۱

۲

اصول فلسفه و تعليم و تربيت

۹۸۰۶۰۷

۲

۰۱

۳

فن آوري اطلاعات در پرستاري

۶۱۶۶۰۱

۲

۰۱

۴

روش‌شناسي و تحقيقات در پرستاري

۵۰۰۶۱۱

۲

۰۱

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پیوندها