برنامه دروس ارائه شده نیمسال دوم ۹۶- ۹۵ مقطع دکترای

 

 

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم۹۶-۹۵  ترم دوم مقطع Ph.D

 

رشته: پرستاری ورودی ۹۵۱

 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

گروه

۱

نقد پژوهشهای کمی و کیفی در پرستاری

۵۰۰۶۰۱

۲

۰۱

۲

فلسفه، نظریه­های پرستاری و نظریه پردازی

۵۰۰۶۰۵

۳

۰۱

۳

رویکردهای نوین تدریس

۹۸۰۶۰۵

۲

۰۱

۴

آمار استنباطی

۴۱۳۶۰۵

۲

۰۱

 

 

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم۹۶- ۹۵ ترم دوم  مقطع Ph.D

 

رشته: بهداشت باروری ورودی۹۵۱

 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

واحد

گروه

۱

ابعاد حقوقی بهداشت باروری

۵۱۸۶۱۶

۲

۰۱

۲

توانمندسازی زنان و نقش آنها در توسعه

۵۱۸۶۰۵

۲

۰۱

۳

اپیدمیولوژی خانواده و جامعه

۴۱۳۶۰۴

۲

۰۱

۴

تکنیک­های پیشرفته در باروری و ناباروری(تئوری و عملی)

۵۱۸۶۰۲

۲

۰۱

۵

برنامه ریزی ،مدیریت ،ارزشیابی در بهداشت مادروکودک

۵۱۸۶۱۷

۲

۰۱

۶

روش تحقیق

۵۰۰۶۰۲

۲

۰۱

 

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها