رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1402- 1401

     برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 1402- 1401

با پذیرش بالغ بر 65 نفر در سه رشته پرستاری با 47 نفر، رشته مامایی و بهداشت باروری با 12 نفر و رشته اتاق عمل با 9 نفر.

با حضور ریاست، معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه های آموزشی

یکشنبه 27 شهریور 1401/ تالار اندیشه دانشکده