برگزاری جلسه شورای اداری

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، جلسه شورای اداری با حضور ریاست، معاون مالی اداری و  مسئولین واحدها در اتاق شورای دانشکده برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر سخنان مسئولین یادشده، سایر حاضرین نیز به ارائه نقطه نظرات خود، پیرامون موضوعات:  نیازهای آموزشی کارکنان واحدها، ارائه گزارش عملکرد ۱۳۹۶و راهکارهای پیشنهادی در صرفه جویی مصرف آب و برق  و سایر موضوعات جاری در دانشگاه پرداختند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها