برگزاری جلسه مشترک گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه با همکاران آموزشی بخشهای اورژانس مرکز درمانی الزهراء (س) در دانشکده

      به گزارش روابط عمومی دانشکده، در راستای توانمندسازی همکاران، در جلسه ی مشترک ریاست دانشکده، فریبا طالقانی، معاون آموزشی، احمدرضا یزدان نیک، معاون و اعضاء گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه، سمیه غفاری،  شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶، موضوعات مربوط به گروه یادشده در تعامل با همکاران آموزشی بخشهای  اورژانس مرکز درمانی الزهراء (س)،  در اتاق شورای دانشکده متبوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها