برگزاری جلسه نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشکده

سه شنبه، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ ، جلسه هماهنگی نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشکده با حضور  آقای دکتر شهریاری، معاون مالی اداری و تعدادی از دست اندرکاران برنامه مربوطه در اتاق ریاست دانشکده برگزار و تصمیماتی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است جلسه شورای اداری نیز برگزار و علاوه بر تعیین ۶ شهریور جهت صرف صبحانه کاری، ضمن درخواست همکاری هرچه با شکوه تر برگزار شدن مراسم نکوداشت، با همکاران پیرامون موضوع یادشده بحث و تبادل نظرگردید.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها