برگزاری دوره آموزشی چگونگی تکمیل فرمهای ارزشیابی کارکنان در دانشکده

     شنبه۴ شهریور ماه جاری، مسئول کارگزینی دانشکده، طی برگزاری یک دوره آموزشی یک ساعته،چگونگی نحوه تکمیل فرمهای ارزشیابی کارکنان را به ایشان آموزش داده و در پایان به سوالات همکاران پاسخ دادند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها