برگزاری دومین مرحله آزمون دکتری تخصصی پرستاری در سال تحصیلی ۹۷- ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     مرحله ی دوم رقابت بیش از ۱۸۰ داوطلب آزمون دکتری تخصصی پرستاری جهت سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶، از شنبه ۲۴ تیر ماه با حضور در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجام مصاحبه آغاز گردیدو تا دوشنبه ۲۶ تیر ادامه می یابد.

به گفته آقای دکتر جهانگیر مقصودی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده و مسئول اجرایی دومین آزمون دکتری تخصصی پرستاری، داوطلبین شرکت کننده از شهرستان های شیراز، کرمان، اهواز، همدان، کاشان و اصفهان وبا نظارت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آقای دکتر ایرج پور، با حضور در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پاسخ به سوالات اساتید که از دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی یادشده جهت برگزاری این آزمون دعوت گردیده اند، برگزار می گردد.

همچنین مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی و مسئول اجرایی دومین آزمون دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضمن بیان این نکته که سرپرستی آزمون مصاحبه ی دکتری تخصصی پرستاری را سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی، رییس دانشکده متبوع، عهده دار است، اضافه کرد در این آزمون ۶ ایستگاه: : ميزان تسلط بر پايان نامه و مقالات مستخرج از آن، ارائه ی شفاهی مطالب علمی، بررسی جستجوی منابع الکترونیک، ایستگاه توانمندی های تخصصی۱(حرفه ای) و ۲( بالینی)، زبان انگلیسی، برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است دومین بار است که دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برگزارکننده ی مرحله ی دوم آزمون دکتری تخصصی پرستاری، در سطح کشور است.

    

    

   

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها