برگزاری كارگاه مراقبتهای ویژه نوزادان یک در دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه دو روزه مراقبتهای ویژه نوزادان یک، از  سه شنبه ۱۹ دی ماه جاری، در تالار معرفت دانشکده متبوع شروع و تا ۲۰ دی ماه ادامه می یابد.

در این کارگاه دو روزه اساتید گروه کودکان و نوزادان دانشکده و همچنین تعدادی از کارشناسان ارشد پرستاری نوزادان به ارائه مباحثی با موضوعات:

آشنایی با مراقبت های تکاملی نوزادان، آگاهی از وضعیت(position) مناسب بیماران بر حسب در مورد، استانداردهای ساختار بخش NICU(نظری)، چالش های موجود ساختار بخش ها و چگونگی مطابقت دهی آنها با رویکرد تکاملی،اصول و مراقبت های پرستاری در خونگیری و رگ گیری در نوزادان  مراقبت از مسیرهای نافی، اصول تعبیه PICCو چگونگی انجام آن، چالش ها و استانداردهای رگ گیری در نوزادان (بحث گروهی)، پرداختند.

گفتنی است در کارگاه دو روزه مراقبتهای ویژه نوزادان یک، علاوه بر انجام تمرین عملی روی مولاژ در برخی از مباحث طرح شده، تعدادی از کارشناسان پرستاری مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شرکت کرده اند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها