رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری مراسم تکریم همکار: این نوبت محمدحسن مقدسی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، یکشنبه 23 آبان ماه 1400، مراسم تکریم آقای محمدحسن مقدسی( رییس خدمات آموزش)، در سالن شهید حیدری برگزار شد.

در این مراسم که مسئولین، اساتید و پرسنل دانشکده حضور داشتند، رییس، معاون مالی اداری و معاونین آموزشی حال و گذشته ی دانشکده، از آقای محمدحسن مقدسی ، به پاس 35 سال خدمت صادقانه و عاشقانه تقدیر و تشکر کردند.