برگزاری نشست نهایی پایلوت سامانه کمپ (کاوش در مطالعات پرستاری) در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نشست نهایی پایلوت سامانه کمپ (کاوش در مطالعات پرستاری) در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یکشنبه  ۲۳/۲/۱۳۹۷  ساعت ۱۲-۹ در مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  برگزار شد.

در این جلسه که با هدف آغاز پایلوت سامانه کمپ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید، سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری، مدیر تحصیلات تکمیلی، مهندسین طراح سامانه، کارشناس مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری، کارشناسان IT دانشکده، کارشناس آموزش حوزه تحصیلات تکمیلی، و یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری حضور داشتند. در این نشست بطور عملیاتی گردش کار استاد و دانشجو با حضور دانشجو و استاد راهنما در سامانه کمپ تمرین شد و تصمیم نهایی برای آغاز پایلوت سامانه در حوزه تحصیلات تکمیلی اتخاذ شد.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها