رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجمین وبینار درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار

     برگزاری پنجمین وبینار درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار در محل مرکز توسعه علوم پرستاری، با موضوعات مختلف با مدیریت دکتر محیویه نم نباتی( عضو هیات علمی گروه پرستاری کودکان و نوزادان)

یک شنبه 27 شهریور 1401/ مرکز توسعه علوم پرستاری