برگزاری کارگاه دو روزه کاربرد فرایند پرستاری در آموزش بالینی

     اولین کارگاه از مجموعه چهارمین دوره کارگاههای آموزشی برنامه ریزی شده برای همکاران آموزشی، طی روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه جاری جهت قریب به ۲۰ نفر از پرستاران داوطلب مشارکت در طرح همکار آموزشی از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و جمعی از اساتید بالینی گروه پرستاری بزرگسالان در تالار معرفت دانشکدهبرگزار گردید.

سرکار خانم دکتر پروانه اباذری،  دبیر کارگاه دو روزه کاربرد فرآیند پرستاری در آموزش بالینی اظهار نمود که طبق دوره های قبل، پرستاران شرکت کننده در این کارگاه می بایستی در ۴ کارگاه آموزشی دیگر نیز با موضوعات، روش های آموزش و ارزشیابی بالینی دانشجویان، ارتباط و اخلاق حرفه ای و معاینه فیزیکی و مهارت های بالینی  پرستاری، شرکت نمایند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها