رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه دانشیاری به دکتر سیما بابایی

     براساس بند 2 ششصدوشصت وهفتمین صورتجلسه ی هیات ممیزه دانشگاه به تاریخ 11 آبان ماه 1401، با ارتقاء مرتبه دکتر سیما بابایی( عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان) از مرتبه استادیاری به دانشیاری، موافقت به عمل آمد.

از این رو مدیریت، اساتید و کارکنان، این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و همواره آرزوی سلامتی و بهروزی برای نامبرده دارد.