تقویم آموزشی سال ۹۶-۹۵

«« تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ »»

 

 

 

نیمسال اول  ۹۶ -۹۵

فرآیند

زمان

انتخاب واحد

شنبه ۱۳/۶/۹۵ لغایت جمعه ۱۹/۶/۹۵

شروع کلاسها

شنبه ۲۰/۶/۹۵

حذف و ا ضافه

شنبه ۳/۷/۹۵ و یکشنبه ۴/۷/۹۵

حذف اضطراری

شنبه ۱۳/۹/۹۵ و یکشنبه ۱۴/۹/۹۵

پایان کلاسها

پنج شنبه ۱۶/۱۰/۹۵

شروع امتحانات

شنبه ۱۸/۱۰/۹۵

پایان امتحانات

دوشنبه ۴/۱۱/۹۵

 

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پیوندها