تقویم آموزشی سال ۹۷-۹۶

 

          تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

                                      مصوب جلسه شورای دانشگاه مورخ ۹۶/۰۲/۲۷
 
                             
    نیمسال اول ۹۷-۹۶    
 
فرآیند                                              زمان
 
انتخاب واحد                                    شنبه   ۰۶/۱۱/ ۹۶ لغایت جمعه ۹۶/۰۶/۱۷
 
شروع کلاسها                                 یکشنبه ۹۶/۰۶/۱۹
 
حذف واضافه                                  یکشنبه ۰۶/۲۶/ ۹۶ و  دوشنبه   ۹۶/۰۶/۲۷
 
حذف اضطراری                               شنبه    ۹۶/۰۹/۱۱ و  یکشنبه   ۹۶/۰۹/۱۲
 
پایان کلاسها                                   چهار شنبه ۹۶/۱۰/۱۳
 
شروع امتحانات                              شنبه   ۹۶/۱۰/۱۶     
 
پایان امتحانات                                چهار شنبه  ۹۶/۱۱/۰۴    
 
                       
 
 
         نیمسال دوم ۹۷-۹۶        
               
فرآیند                                             زمان
 
انتخاب واحد                                   چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۷  لغایت سه شنبه   ۹۶/۱۱/۰۳
 
شروع کلاسها                                شنبه  ۹۶/۱۱/۱۴
 

 

حذف واضافه                                 سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ و  چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵

 

 
حذف اضطراری                              شنبه ۹۷/۰۲/۲۲ و  یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳
 
پایان کلاسها                                  چهار شنبه۹۷/۰۳/۲۳
 
شروع امتحانات                              یکشنبه     ۹۷/۰۳/۲۷
 
پایان امتحانات                                چهار شنبه ۹۷/۰۴/۱۳

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها