صرف صبحانه کاری در دانشکده: پنجمین روز هفته دولت

     در پنجمین روز هفته دولت، دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ و با هدف تجلیل از کارمندان خدوم و زحمتکش دانشکده، با حضور ریاست، معاونین، مدیران گروههای آموزشی، کارکنان و اساتید، در محوطه دانشکده، صبحانه کاری صرف و عکس های یادبودی تهیه گردید.    

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها