رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال / دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

      به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری ، معصومه معصومی ، سه شنبه 28 تیر ماه 1401، درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوان طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبت تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ، دفاع نمود.

دانشجو معصومه معصومی ، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان است. در ایران سرطان کولورکتال از نظر بروز در مردان ایرانی رتبه ی سوم و در زنان ایرانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بنابراین علائم و عوارض دردسرساز سرطان و درمان های آن از یک سو و هزینه های هنگفت درمانی که بر بیماران و خانواده هایشان تحمیل می شود، این بیماران را نیازمند مراقبت های جامع در قالب «مراقبت های حمایتی و تسکینی» می کند.

معصومی می گوید: پژوهش حاضر، یک مطالعه ترکیبی اکتشافی است که با استفاده از طرح کیفی- کمی متوالی (QUAL quan) در چهار مرحله متوالی انجام شد و از رویکرد توسعه برنامه الویس و اسمینت  جهت طراحی برنامه استفاده شد.

داده های حاصل از مرحله کیفی این مطالعه، باعث شکل گیری 7 طبقه اصلی (نیازهای جسمانی، روانشناختی، اقتصادی، آموزشی و اطلاعاتی، اجتماعی، معنوی و چالش های تامین نیازها) شد. آنالیز داده های مطالعه کمی نشان داد که مشاوره رواشناسی – جنسی منجر به کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و باعث افزایش میزان رضایت جنسی و اعتماد به نفس جنسی بیماران شد. در نهایت این برنامه با رویکرد کل نگر به اعضای تیم سلامت کمک می کند، مراقبت های تسکینی جامع را در مراقبت های رایج آنکولوژی ادغام نمایند و نیازهای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال را تامین نمایند و ارزیابی و حل مشکلات جنسی این بیماران، باعث بهبود رضایت جنسی و نهایتا باعث افزایش رضایت از زندگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو معصومه معصومی ، دکتر مسعود بهرامی، دکتر علیرضا صادقی، دکتر روح الله موسوی زاده بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر شریفی ، دکتر پور عجم ، دکتر علوی و دکتر آشوری به عهده داشتند.