فراخوان طرح های تحقیقاتی و کسب ایده در راستای برنامه های شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

    به اطلاع کلیه اساتید، همکاران و دانشجویان پرستاری می رساند:

 با توجه به همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی، رایزنی هایی توسط مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت حمایت از طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شده به کارگروه توسعه علوم پرستاری صورت گرفته است. لذا فهرست اولویت های طرح های تحقیقاتی شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری جهت دریافت پروپوزال های پیشنهادی تقدیم می گردد.

ارسال پروپوزال از طریق پست الکترونیک به آدرس مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

Email:      nsd@nm.mui.ac.ir

http://nm.mui.ac.ir/fa/db/nsd

شماره تماس: ۳۶۷۰۲۴۶۱-۰۳۱، ۳۷۹۲۷۶۳۲-۰۳۱

 

کد

اولویت های برنامه ها و طرح های تحقیقاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری

۱۰۱

بومی سازی و اجرایی نمودن فرایند پرستاری در کشور (در دو حوزه آموزش و خدمات)

۱۰۲

تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

۱۰۳

تهیه و تدوین لاگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری

۱۰۴

تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی (Clinical Study Guide) رشته پرستاری

۱۰۵

فرایند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها (ارتقاء طرح اینترنشیپ)

۱۰۶

آزمون پیش کارورزی (صلاحیت بالینی) کارشناسی پرستاری

۱۰۷

توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه های پرستاری در سال تحصیلی  ۱۳۹۷-۱۳۹۶

۱۰۸

توانمندسازی کادر خدمات پرستاری

۱۰۹

سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری

۱۱۰

نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته کارشناسی ارشد

۱۱۱

تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری ( بهیاری، .....)

۱۱۲

پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه دانش پرستاری

۱۱۳

پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه خدمات

۱۱۴

پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه مدیریت و رهبری اثربخش و کارآمد در پرستاری

۱۱۵

توسعه نقش های تخصصی پرستاران در نظام مراقبت سلامت کشور

فایل پیوست: 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها