فعالیت های کمیته

 

۱-    برگزاری جلسه معارفه دبیر کمیته و اعضای داوطلب

۲-    با توجه به گزارش سرپرست قبلی مبنی بر وصول ۸ طرح به کمیته و انجام مراحل داوری آن، لیکن با توجه به نواقص موجود در طرح های مذکور، فرم داوری جهت طرح های تحقیقاتی طراحی گردیده و مجددا داوری و اصلاح نهایی طرح ها صورت گرفت، که در پایان تعداد ۷ طرح مصوب جهت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال شد.

۳-    تشکیل جلسه جهت برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه ها در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

۴-    برگزاری کارگاه آموزشیMicrosoft officeدر تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۴

۵-    برگزاری کارگاه جستجوی مقدماتی و پیشرفته  در تاریخ ۱۷ /۸/۱۳۹۴ و ۱۸/۸/۱۳۹۴

۶-     برگزاری کارگاه روش تحقیق در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۴/۹/۱۳۹۴

۷-    برگزاری کارگاه رفرنس نویسیEnd Noteدر تاریخ ۴/۹/۱۳۹۴

۸-    برگزاری کارگاه رفرنس نویسیEnd Noteدر تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۴

۹-    نشست با اعضای کمیته علمی همایش دانشجویی پژوهش در سلامت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴

۱۰-  نشست با اعضای کمیته اجرایی همایش دانشجویی پژوهش در سلامت در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۴، ۲۴/۱۱/۱۳۹۴، ۱/۱۲/۱۳۹۴ و ۵/۱۲/۱۳۹۴

۱۱-  برگزاری همایش دانشجویی پژوهش در سلامت ۱۲/۱۲/ ۱۳۹۴

۱۲-   نشست با اعضای اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی جهت تعیین خط مشی ها و اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ ۱۵/۶/۹۵

۱۳-   پاسخگویی به سوالات دانشجویان و مشاوره به ایشان در خصوص مسائل پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

۱۴-   راه اندازی کانال تلگرام کمیته تحقیقات دانشجویی و اطلاع رسانی به دانشجویان

۱۵-    ارتباط مستمر و تنگاتنگ با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی کمیته

۱۶-   برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود در شروع سال تحصیلی ۹۶-۹۵

۱۷-   برگزاری کارگاه روش تحقیقات مقدماتی در تاریخ ۱۰/۸/۹۵ و ۱۷/۱۰/۹۵

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها