مسئول بخش

                   

 

                      علی نوروزی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش اطلاع‌رسانی)

 

تلفن تماس :۳۷۹۲۷۵۳۱-۰۳۱

پست الکترونیک :library@nm.mui.ac.ir

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها