معاون دانشجویی فرهنگی

 

 

 

 

 

 

معاون فرهنگي و دانشجويي روزانه و شبانه

n

دکتر سیما بابایی

 

 

تلفن :۳۷۹۲۷۵۹۵

 

پست الکترونیک : babaee@nm.mui.ac.ir

 

آنچه مسلم است ارتقاء سطح علمی دانشجویان و بهره­مندی آنان از برنامه­های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...در صورتی امکان­پذیر است که شرایط مناسب زیستی و رفاهی دانشجویان فراهم آید که در این راستا حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده به لحاظ نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان، بطور غیرمستقیم در ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجو سهم بسزائی دارد و خدمات خود را از سه طریق اداره رفاه دانشجویان، اداره امور خوابگاهها و ادره تغذیه ارائه می­نماید.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها