معرفی و انتصاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان‏، دستیاران و دانشجویان دکتری از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت‏

     از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت و رئیس هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان(Ph.D)، اعضای این هیات مرکزی معرفی و منصوب شدند.

در احکامی جداگانه از سوی دکتر محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان دکتری، آقایان سید وحید حسینی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و محمد حسین خانجانی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان به مدت یک سال به عنوان اعضای جدید هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان Ph.Dمعرفی و منصوب شدند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها