رفتن به محتوای اصلی
x

نشست مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جمع اساتید دانشکده

     نشست مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر طاهریان ، مدیر EDC (دکتر نیکو یمانی) و شنیدن موضوعات و مسائل مربوط به حوزه آموزش با حضور ریاست( دکتر مسعود بهرامی) و دیگر اعضای تیم مدیریت و مدیران گروههای آموزشی دانشکده مدیر Edo (دکتر شهلا ابوالحسنی) در هفته آموزش

محوطه سبز دانشکده سه شنبه 10 خردادماه 1401