همکاران بخش

 

محمد رضا هاشمیان دانشجوی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

خدیجه ایزدپناه کارشناس کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

الهه عرب زاده کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

رحمت اله نایبی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

اعظم یزدخواستی کارشناس علم سنجی

سکینه شریفی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها