واکاوی مفهوم مراقبت در دوران شیرخوارگی مبتنی بر دیدگاه اسلام دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری در دانشکده

     دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، سرکارخانم سهیلا جعفری میانائی ، چهارشنبه۳ خرداد ۱۳۹۶،  درتالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان  واکاوی مفهوم مراقبت در دوران شیرخوارگی مبتنی بر دیدگاه اسلام: ارائه مدل دفاع نمود.    

    در این پایان نامه، سرکارخانم جعفری، طی دو مرحله تکامل مفهوم و طراحی و ارائه مدل مفهومی را بررسی نمود. در مرحله اول پژوهش، تکامل مفهوم "مراقبت در دوران شیرخوارگی از دیدگاه اسلام"، با رویکرد ساخت مفهوم به شیوه مطالعاتی بر اساس الگوی پیشنهادی واکر و اوانت (۲۰۱۱) در چهار گام انجام شد. در این مرحله، آیات قرآن و روایات معصومین (ع) در خصوص مفهوم مورر نظر مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه، با استفاده از مفاهیم ایجاد شده در مرحله اول، مدل مفهومی "مراقبت در شیرخوارگی از دیدگاه اسلام" در سه گام طراحی و ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مراقبت در دوران شیرخوارگی، پرورش یک انسان دارای کرامت و استعداد تعالی است. خداوند، با مهربانی این انسان را از قبل از تولد مراقبت و محافظت می‌کند و بر اساس مقتضیات این دنیا، والدین را نماینده خود در پرورش او قرار داده است. نقش مادر، در دوران شیرخوارگی محوری است. او مظهر خالقیت و ربوبیت خداست و وجود و هستی شیرخوار در درون او و سپس با شیر او شکل می گیرد. برای پرورش شیرخوار، اصول بنیادینی وجود دارد که با اجرای آنها توسط مراقبین شیرخوار (اعم از والدین یا پرستار) زمینه تبدیل شدن شیرخوار، به یک انسان سالم و صالح فراهم می‌شود.

استاد راهنما دانشجو سرکارخانم دکترسهیلا جعفری میانائی،  آقای دکتر نصر اله علیمحمدی و اساتید مشاورایشان آقای امیر حسین بانکی پور فرد و سرکار خانم دکتر مرضیه حسن پور بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را آقایان دكتر بهزاد شمس، دکتر قدرت ا.. مومنی، دکتر علی ضرغام، دکتر حجت ا... یوسفی به عهده داشتند.

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها