پرسشنامه اولویت تخصصهای پرستاری(توجه: مهلت نظر سنجی تمام شد.)

در ادامه مسیر تدوین نقشه راه توسعه نقشهای تخصصی پرستاران در نظام سلامت ایران،  بر اساس نظرات دریافتی متخصصان و پرستاران در پانل های تخصصی و نظرسنجی های سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ جدولی برای نظرسنجی و اولویت بندی تخصص های ممکن در پرستاری تهیه شد.از  کلیه همکاران حاضر در گروه های تخصصی پرستاری، درخواست شدنظرات خود در مورد ضرورت و اولویت بندی عناوین تخصصهای پرستاری در چشم انداز ۱۰ سال اینده  را در فایل نظرسنجی پیوست تکمیل نموده و  فایل مربوطه را به ایمیل دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری  nsd@nm.mui.ac.ir ارسال نمایند.     توضیحات  نظرسنجی .... 

بر اساس راهنمای منطقه ای EMRO‪(WHO)‬، پس از بررسی ها و پانل های تخصصی، تدوین نقشه راه توسعه جایگاه و نقش های تخصصی پرستاران در سه سطح ذیل در پانل سیاستگذاران، متخصصان و نمایندگان  سطوح  مختلف اجرایی،آموزشی-پژوهشی،سازمانهای حرفه ای علمی-تخصصی وخدمات پرستاری  مطرح و نهایی در سطوح سه گانه تخصصی شدن تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ مطرح  و نقشه راه نهایی خواهد شد:

سطح۱: تخصصی شدن در حدRole extensionبطور مثال در طول مدت اشتغال به کار پرستاران(با مدارک کارشناسی) در بخش های تخصصی، علاوه بر شرح وظایف عمومی، تفویض اختیاراتی فراتر از وظایف عمومی پرستار و متفاوت از دیگر بخش ها ابلاغ می شود.

سطح ۲: تخصصی شدن در حدRole expansionکارشناسان یا کارشناسان ارشد دارای صلاحیت های تخصص که با گذراندن دوره های معتبر در حیطه خاصی از فعالیت ها و نقش های تخصصی متبحر شده و صلاحیت ارایه طرح مراقبتی بیماران یا برنامه ریزی و مدیریت امور تخصصی پرستاری، مشاوره و آموزش مراجعین، آموزش و راهبری همکاران و تامین شواهد و پژوهش در محدوده تخصصی خود را دارند.

سطح۳: تخصصی شدن در حدRole development Advancedپرستاران با مدرک حداقل کارشناسی ارشد که دوره های کوتاه مدت یا بلند مدت تعریف شده و استاندارد دارای گواهی معتبر را گذرانده و قادرند در جامعه و بیمارستان به طور مستقل با هماهنگی های بین حرفه ای و درون رشته ای به مدیریت، هماهنگی و برنامه ریزی پرداخته و در سطح سیاستگذاری و تدوین خط مشی و ...همکاری کنند.  

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها