کارگاه های برگزارشده

 

 

 

در سطح کارشناسی

 

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار کتابخانه

۱۸/۰۸/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار کتابخانه

۲۲/۰۸/۱۳۹۵

 

 

 در سطح کارشناسی ارشد

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(روان پرستاری) 

۰۵/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(پرستاری کودکان) 

۰۵/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(مراقبتهای ویژه پرستاری) 

۱۲/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(مامایی) 

۲۷/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان) 

۲۷/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(پرستاری سلامت جامعه) 

۲۷/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(پرستاری سالمندی) 

۲۷/۰۷/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(پرستاری داخلی جراحی) 

۰۹/۰۸/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار endnote ۰۱/۰۹/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در پایگاه های اطلاعاتی(اتاق عمل) 

۱۳/۰۹/۱۳۹۵

 

 

 

 در سطح دکتری تخصصی (اعضای محترم هیات علمی)

کارگاه آموزشی نحوه پیدا کردن مجله مناسب برای انتشار مقالات علمی

۱۲/۰۸/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی نحوه پیدا کردن مجله مناسب برای انتشار مقالات علمی

۱۹/۰۸/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در PubMed

۱۷/۰۹/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجوی نظام‌مند در web of science

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی جستجو در بانک اطلاعاتی Scopus

۰۱/۱۰/۱۳۹۵

 

 


ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها