کارگزيني

مسئول کارگزيني  هاجر غفاری                       تلفن: ۳۷۹۲۷۵۲۳

 

  

شرح وظایف مسوول کارگزینی

 

  • بررسی آیین نامه­ ها، بخشنامه­ ها، دستور العمل­ ها، طرح طبقه­ بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  • انجام امور مربوط به حق التدریس اساتید و  حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده
  • اقدام به انجام ارتقاء طبقه کارمندان، ارتقاء رتبه کارمندان و ثبت نام کارمندان در سایت ارتقاء رتبه و سپس تأیید مراحل ثبت نام و پیگیری تا حصول نتیجه.
  • ثبت مرخصی ها و اعلام مانده مرخصی کارکنان و اعضای هیأت علمی.
  • انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی.
  • انجام مراحل بازنشستگی افراد مشمول بازنشستگی در سایت مربوطه.
  • تایپ و صدور مأموریت­های اداری و حکم­های مرخصی استعلاجی.
  • ارسال فرم های ترفیع پایه اعضای هیأت علمی به گروهها.
  • اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می­ گردد.
  • شناخت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب مربوطه.
  • انجام مراحل اداری مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، استخدام آزمایشی، برکناری از خدمت آزمایشی، صدور حکم قطعی و صدور حکم بازنشستگی پرسنل.
  • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر تصویبنامه هیات وزیران.
  • نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پیوندها

پوستر