گروه اتاق عمل

 

 

        مدیر گروه اتاق عمل  دکتر اکرم اعرابی      

 

      تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۰-۰۳۱         پست الکترونیکی :  aarabi@nm.mui.ac.ir

 

   تاريخچه گروه اتاق عمل

   

 رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ ، و درمقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از سال ۱۳۸۷ در دانشکده های مختلف سطح کشور راه اندازی گردید. این گروه در حال حاضر ۶ نفر عضو هیأت علمی یک نفر عضو غیرهیأت علمی و ۲ نفر دانشجوی PhD( ماموریت آموزشی) و یک نفر عضو غیرهیئت علمی (نیروی طرحی )دارد.

این رشته در دانشکده های پیراپزشکی و یا پرستاری به دانشجویان ارائه می گردد. در این دانشکده ها گروه اتاق عمل متولی  اداره دانشجویان در  رشته اتاق عمل می باشد. این گروه مسئول ارائه دروس اتاق عمل  به دانشجویان مقطع کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی پرستاری و کارشناسی مامایی و کارشناسی ارشد می باشد.این دانشکده از نیمسال اول ۱۳۹۴ مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل نموده است .

 

 

فلسفه گروه آموزشی اتاق عمل

بیمار بعنوان یک فرد انسانی دارای ابعاد جسمی ، روانی ، عاطفی و ... است و قادر است بطور مستقل روش درمان جراحی را انتخاب کند. دانش آموختگان رشته اتاق عمل در راستای ارتقاء سطح سلامت با رفع نیازهای همه جانبه بیمار در دوره قبل ، حین و بعد از عمل کلید پیشگیری از بسیاری از عوارض را بدست دارند. فلسفه وجود گروه آموزشی اتاق عمل تعلیم و تربیت دانشجویان ماهر، توانا، فرهیخته ، مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی نشأت گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقاء سطح سلامت در جهت رفع نیازهای همه جانبه بیماران در مورد قبل، حین و بعد از اعمال جراحی می باشد.

 

 

 

رسالت آموزشی گروه

تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که با کسب توانائیهای حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز ، خدمات مورد نیاز مراقبتی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت حفظ ، ارتقاء و تعمیم سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند.

 

اهداف کلی آموزشی گروه  :

الف) ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان اطاق عمل، پرستاری و مامایی که با دانش و عملکرد کافی در مورد مفاهیم پایه مراقبت از بیمار و تکنیکهای جراحی پاسخگوی نیازهای بهداشتی درمانی جامعه باشند.

ب) بازنگری دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهای آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم آموزشی و کشور

ج) توانمندسازی اساتید همگام با پیشرفت علم و پیدایش روشهای نوین جراحی و مراقبت از بیمار

د) ایجاد دوره های آموزش مداوم بر اساس نیازسنجی بمنظور تقویت دانش و عملکرد اساتید و نیز پرسنل شاغل

ه ) تعیین حداقل های یادگیری ضروری برای رشته اطاق عمل و بازنگری مداوم آنها بر اساس کارنامه عملکرد بالینی

و) اجرای آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روشهای نوین و ارزیابی تأثیر این روشها

  

رسالت پژوهشی گروه

تربیت نیروی انسانی محقق، کارآمد، خلاق و دارای تفکر انتقادی که با مشارکت و همکاری با نظام سلامت قادر به انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه و پاسخگویی به پرسشها و نیازهای انسانی در جهت ارتقاء سلامت جامعه باشند و نیز توسعه سطح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی

 

اهداف کلی پژوهشی گروه

۱-تربیت و تعلیم دانشجویانی که شایستگی تحقیق و پژوهش را داشته باشند.

۲-بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه مراقبت، آموزش و حمایت از بیماران در اتاق عمل

۳-بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی مربوط به پرسنل درمانی در اتاق عمل ( بررسی و شناخت نیازهای پژوهشی در زمینه مشکلات مربوط به حرفه )

۴- ایجاد نگرش و بینش پژوهشی در دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

۵- ایجاد زمینه رقابتهای علمی پژوهشی با ارائه پروژه در دانشجویان و اعضاء گروه

۶- تقویت انگیزه انجام پژوهش های بالینی در دانشجویان و ارائه آن در سمینارهای دانشجویی پژوهشی

۷- تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی – آموزشی توسط اعضاء گروه

۸- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تیمی در راستای اهداف حرفه

 

  

رسالت گروه در عرصه خدمات بالینی

بهبود و ارتقاء سطح مهارتهای بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل های مورد نیاز بالینی در جهت سلامت بیمار و جامعه  و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.

اهداف بالینی گروه

-همسو سازی دروس نظری و عملی

- تقویت و توسعه سیستم اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی دنیا بصورت دوره های مشاهده گری برای بهبود مهارتهای بالینی اعضاء گروه

- تقویت انگیزش، اعتماد به نفس و خود اتکایی  در دانشجویان  ( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهای عملکردی)

- آموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان توسط اساتید مطابق با کارنامه عملکرد بالینی

- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و تلاش در جهت رفع آنها

- شناسایی عوامل اثر بخش در کسب مهارتهای بالینی و تقویت آنها ( تعامل دانشجویان و پرسنل – امکانات و تجهیزات و ... )

- برقراری دوره های بازآموزی مداوم و موثر برای اعضاء هیأت علمی گروه و پرسنل شاغل در اطاق عمل

- استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا در آموزش بالین با توجه به امکانات موجود در جامعه

- داشتن تعامل موثر اعضای هیأت علمی گروه و دانشجویان  با کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکلات بالینی و نیز  مشارکت دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان

- راه اندازی کلینیک های تخصصی پرستاری اطاق عمل جهت ارائه خدمات مراقبتی آموزشی به بیماران بعد از جراحی ها

 

این گروه علاوه بر کلیه دروس اختصاصی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اتاق عمل ( شامل ۱۰۸ واحد  کارشناسی پیوسته و ۵۶ واحد کارشناسی ناپیوسته) دروس اتاق عمل و کارآموزی اتاق عمل پرستاری را به دانشجویان پرستاری ارائه می نمایدوهمچنین  دروس زیر را به دانشجویان پرستاری، مامایی و هوشبری  ارائه می نماید:  

 

بيحسي و بيهوشي در مامايي            مقطع کارشناسي مامايي

اتاق عمل                                     مقطع کارشناسی پرستاری

کارآموزی اتاق عمل پرستاری              مقطع کارشناسی پرستاری

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل        مقطع کارشناسی هوشبری

فوریتها                                         مقطع کارشناسی پرستاری

 

  لازم بذکر است پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ در این گروه مهیا و انجام گردید.

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل

 

 

 

لاین تحقیقاتی و فیلدهای مورد علاقه اعضای هیئت علمی گروه اتاق عمل

 

آدرس ایمیل

عکس

لاین/ فیلدهای مورد علاقه

اساتید

ردیف

aarabi@nm.mui.ac.ir

مراقبت هولستیک در اتاق عمل/موضوعات سیاستگذاری در پرستاری، کامپلیانس، مراقبت پرستاری در بیماران تنفسی، مراقبت پرستاری در بخش های ویژه

دکتر اکرم اعرابی

۱

Ghadami@nm.mui.ac.ir

مراقبت پرستاری در اتاق عمل/گراندد تئوری متد،مدل سازی، پیوند کلیه،خودمدیریتی،سردرد،روش غیر دارویی در کاهش درد

دکتر احمد قدمی

۲

mojdehmai@mui.ac.ir

مراقبت های پرستاری در بخش های ویژه/مراقبت بیماران جراحی

سهیلا مژده

۳

Gholami@nm.mui.ac.ir

مدیریت آموزش در علوم پزشکی/

فرزانه غلامی مطلق

۴

L_Akbari@nm.mui.ac.ir

مراقبت های پرستاری در اتاق عمل/ ارتباط،حقوق بیمار،اخلاق،طب مکمل

لیلا اکبری

۵

Mozhgan_jokar@nm.mui.ac.ir

مراقبت های پرستاری در بخش های  داخلی و ویژه/خودمراقبتی در بیماران مزمن طب مکمل

مژگان جوکار

۶

shafieiznm@gmail.com   زهرا شفیعی ۷
 

 

فرم ارزشیابی کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

 

 

 

جهت مشاهده و دسترسی به برنامه کارآموزیها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

  برنامه کارآموزیهای گروه اتاق عمل دانشجویان کارشناسی

 

  برنامه کارآموزیهای گروه اتاق عمل دانشجویان کارشناسی  ارشد
 

کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان اتاق عمل

 

 

جدول دروس ارایه شده در نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

کارآموزی عرصه اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۰۱

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲

اصول استریلیزاسیون

۱

۵۱۴۳۰۵

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۳

آشنایی باوسایل وتجهیزات اطاق عمل

۲

۵۱۴۳۰۶

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۴

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

۱

۵۱۴۳۲۰

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۶

آشنایی با بیماریهای داخلی(۱)

۲

۵۱۴۳۴۵

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۷

بیهوشی

۲

۵۱۴۳۱۵

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۸

تکنولوژی جراحی اعصاب

۲

۵۱۴۳۴۹

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۹

تکنولوژی جراحی ارتوپدی

۲

۵۱۴۳۵۰

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۹

کارآموزی تکنیک اطاق عمل (۱)

۲

۵۱۴۳۵۱

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۹

کارآموزی بخش استریل مرکزی

۱

۵۱۴۳۲۱

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۱۰

کارآموزی مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۲۵

کارشناسی اطاق عمل

ششم

۱۱

کارآموزی اطاق عمل اورژانس

۱

۵۱۴۳۲۷

کارشناسی اطاق عمل

ششم

۱۲

تکنولوژی جراحی در قلب وعروق وتنفس

۲

۵۱۴۳۱۰

کارشناسی اطاق عمل و ناپیوسته

ششم

۱۳

تکنولوژی جراحی فک،صورت،چشم و ENT

۲

۵۱۴۳۱۳

کارشناسی اطاق عمل وناپیوسته

ششم

۱۴

کارآموزی عرصه   ENT

۲

۵۱۴۳۳۷

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۵

کارآموزی عرصه  قلب وعروق

۲

۵۱۴۳۳۳

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۶

کارآموزی عرصه  چشم

۲

۵۱۴۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۷

کارآموزی عرصه  توراکس

۲

۵۱۴۳۳۶

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۸

کارآموزی عرصه  اطفال

۱

۵۱۴۳۳۸

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۹

ارآموزی عرصه   فک وصورت

۲

۵۱۴۳۳۵

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۲۰

کارآموزی عرصه دریک حیطه جراحی

۱

۵۱۴۳۴۰

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۲۱

مقدمه ای برتکنولوژی  جراحی

۱

۵۱۴۲۴۰

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۲

اخلاق حرفه ای در اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۱۹

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۳

آشنایی باوسایل وتجهیزات اطاق عمل

۲

۵۱۴۳۰۶

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۴

کارآموزی مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۲۵

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

سوم

۲۵

کارآموزی اطاق عمل اورژانس

۲

۵۱۴۲۴۱

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

سوم

۲۶

تکنولوژی جراحی اعصاب وارتوپدی

۳

۵۱۴۳۱۱

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

سوم

۲۶

بیحسی و بیهوشی درمامایی

۱

۵۱۴۳۰۳

کارشناسی مامایی

چهارم

۲۷

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۱

۲

۵۱۴۵۱۴

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۲۸

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۱

۱

۵۱۴۵۱۵

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۲۹

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۲

۲

۵۱۴۵۰۰

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۳۰

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۲

۱

۵۱۴۵۰۱

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۳۱

کارآموزی تخصصی در فیلد ۲

۲

۵۱۴۵۰۷

کارشناسی ارشد اطاق عمل

چهارم

 

 

جدول دروس ارائه شده گروه  نیمسال اول  ۹۶-۹۵

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

کارآموزی عرصه اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۰۱

کارشناسی پرستاری

۲

اصول وفنو ن عملکرد فردسیارواسکراب تئوری

۱/۵

۵۱۴۳۴۱

کارشناسی اطاق عمل

۳

اصول وفنو ن عملکرد فردسیارواسکراب عملی

۱/۵

۵۱۴۳۴۱

کارشناسی اطاق عمل

۴

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

۱

۵۱۴۳۵۸

کارشناسی اطاق عمل

۵

تکنولوژی جراحی در گوارش و غدد

۳

۵۱۴۳۰۸

کارشناسی اطاق عمل

۶

تکنولوژی جراحی در زنان و ارولوژی

۲

۵۱۸۳۰۲

کارشناسی اطاق عمل

۷

کارآموزی عملکرد فرداسکراب

۲

۵۱۴۳۴۴

کارشناسی اطاق عمل

۸

کارآموزی عملکرد فرد سیار

۲

۵۱۴۳۴۳

کارشناسی اطاق عمل

۹

تکنولوژی جراحی پوست سوختگی وپیوند

۱

۵۱۴۳۱۴

کارشناسی اطاق عمل

۱۰

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۱۷

کارشناسی اطاق عمل

۱۱

تکنولوژی جراحی اطفال

۱

۵۱۵۳۰۲

کارشناسی اطاق عمل

۱۲

کارآموزی عرصه   ارتوپدی

۲

۵۱۴۳۲۸

کارشناسی اطاق عمل

۱۳

کارآموزی عرصه  اعصاب

۲

۵۱۴۳۲۹

کارشناسی اطاق عمل

۱۴

کارآموزی عرصه  زنان

۲

۵۱۴۳۳۱

کارشناسی اطاق عمل

۱۵

کارآموزی عرصه  سوختگی وترمیمی

۲

۵۱۴۳۳۰

کارشناسی اطاق عمل

۱۵

کارآموزی عرصه  ارولوژی

۲

۵۱۴۳۳۲

کارشناسی اطاق عمل

۱۶

کارآموزی عرصه  گوارش وغدد

۲

۵۱۴۳۳۹

کارشناسی اطاق عمل

۱۷

تکنولوژی جراحی اطفال

۱

۵۱۵۳۰۲

ناپیوسته اطاق عمل

۱۸

اصول پیشرفته مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۱۷

ناپیوسته اطاق عمل

۱۹

تکنولوژی جراحی پوست سوختگی وپیوند

۱

۵۱۴۳۱۴

ناپیوسته اطاق عمل

۲۰

تکنولوژی جراحی در زنان و ارولوژی

۲

۵۱۸۳۰۲

ناپیوسته اطاق عمل

۲۱

کارآموزی اطاق عمل

۳

۵۱۴۳۲۳

ناپیوسته اطاق عمل

۲۲

تکنولوژی جراحی در گوارش و غدد

۳

۵۱۴۳۰۸

ناپیوسته اطاق عمل

۲۳

کارآموزی عرصه   ارتوپدی

۱

۵۱۴۲۴۳

ناپیوسته اطاق عمل

۲۴

کارآموزی عرصه  اعصاب

۱

۵۱۴۲۴۴

ناپیوسته اطاق عمل

۲۵

ENT       کارآموزی عرصه

۱

۵۱۴۲۴۵

ناپیوسته اطاق عمل

۲۶

کارآموزی عرصه   فک وصورت

۱

۵۱۴۲۴۶

ناپیوسته اطاق عمل

۲۷

کارآموزی عرصه  چشم

۱

۵۱۴۲۵۴

ناپیوسته اطاق عمل

۲۸

کارآموزی عرصه  سوختگی وترمیمی

۱

۵۱۴۲۴۷

ناپیوسته اطاق عمل

۲۹

کارآموزی عرصه  زنان

۱

۵۱۴۲۴۸

ناپیوسته اطاق عمل

۳۰

کارآموزی عرصه  قلب وعروق

۱

۵۱۴۲۴۹

ناپیوسته اطاق عمل

۳۱

کارآموزی عرصه  توراکس

۱

۵۱۴۲۵۰

ناپیوسته اطاق عمل

۳۲

کارآموزی عرصه  ارولوژی

۱

۵۱۴۲۵۱

ناپیوسته اطاق عمل

۳۳

کارآموزی عرصه  اطفال

۱

۵۱۴۲۳۸

ناپیوسته اطاق عمل

۳۴

کارآموزی عرصه  گوارش وغدد

۱

۵۱۴۲۵۲

ناپیوسته اطاق عمل

۳۵

آشنایی با وسایل وابزار پیشرفته

۰/۵

۵۱۴۵۱۲

ارشد اطاق عمل

۳۶

کارآموزی آشنایی با وسایل وابزار پیشرفته

۰/۵

۵۱۴۵۱۳

ارشد اطاق عمل

۳۷

پایش پیشرفته در سیستم های بدن

۱

۵۱۴۵۰۹

ارشد اطاق عمل

۳۸

کارآموزی پایش پیشرفته در سیستم های بدن

۱

۵۱۴۵۱۰

ارشد اطاق عمل

۳۹

کارآموزی بیهوشی

۱

۵۱۴۵۱۱

ارشد اطاق عمل

۴۰

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۳

۲

۵۱۴۵۰۲

ارشد اطاق عمل

۴۱

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۳

۱

۵۱۴۵۰۳

ارشد اطاق عمل

۴۲

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۴

۲

۵۱۴۵۰۴

ارشد اطاق عمل

۴۳

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی۴

۱

۵۱۴۵۰۵

ارشد اطاق عمل

۴۴

کارآموزی آتخصصی در فیلد اختیاری ۱

۲

۵۱۴۵۰۶

ارشد اطاق عمل

 

 

لیست دروس ارائه شده گروه  نیمسال دوم  ۹۵-۹۴

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اطاق عمل پرستاری

۱

۵۱۴۳۰۴

کارشناسی پرستاری

پنجم

۲

کارآموزی عرصه اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۰۱

کارشناسی پرستاری

هفتم

۳

اصول استریلیزاسیون

۱

۵۱۴۳۰۵

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۴

آشنایی باوسایل وتجهیزات اطاق عمل

۲

۵۱۴۳۰۶

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۵

کارآموزی رفتار

۱

۵۱۴۳۲۰

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۶

آشنایی با بیماریهای داخلی

۲

۵۱۱۳۰۲

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۷

بیهوشی

۲

۵۱۴۳۱۵

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۸

تکنولوژی جراحی اعصاب وارتوپدی

۳

۵۱۴۳۱۱

کارشناسی اطاق عمل وناپیوسته

چهارم

۹

کارآموزی تکنیک اطاق عمل

۳

۵۱۴۳۲۳

کارشناسی اطاق عمل

چهارم

۱۰

کارآموزی مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۲۵

کارشناسی اطاق عمل

ششم

۱۱

کارآموزی اطاق عمل اورژانس

۱

۵۱۴۳۲۷

کارشناسی اطاق عمل

ششم

۱۲

تکنولوژی جراحی در قلب وعروق وتنفس

۲

۵۱۴۳۱۰

کارشناسی اطاق عمل و ناپیوسته

ششم

۱۳

تکنولوژی جراحی فک،صورت،چشم و ENT

۲

۵۱۴۳۱۳

کارشناسی اطاق عمل وناپیوسته

ششم

۱۴

            ENT      کارآموزی عرصه   

۲

۵۱۴۳۳۷

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۵

کارآموزی عرصه  قلب وعروق

۲

۵۱۴۳۳۳

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۶

کارآموزی عرصه  چشم

۲

۵۱۴۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۷

کارآموزی عرصه  توراکس

۲

۵۱۴۳۳۶

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۸

کارآموزی عرصه  اطفال

۱

۵۱۴۳۳۸

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۱۹

ارآموزی عرصه   فک وصورت

۲

۵۱۴۳۳۵

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۲۰

کارآموزی عرصه دریک حیطه جراحی

۱

۵۱۴۳۴۰

کارشناسی اطاق عمل

هشتم

۲۱

مقدمه ای برتکنولوژی  جراحی

۱

۵۱۴۲۴۰

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۲

اخلاق حرفه ای در اطاق عمل

۱

۵۱۴۳۱۹

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۳

آشنایی باوسایل وتجهیزات اطاق عمل

۲

۵۱۴۳۰۶

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

اول

۲۴

کارآموزی مراقبت دراتاق بهبودی

۲

۵۱۴۳۲۵

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

سوم

۲۵

کارآموزی اطاق عمل اورژانس

۲

۵۱۴۲۴۱

کارشناسی ناپیوسته اطاق عمل

سوم

۲۶

بیحسی و بیهوشی درمامایی

۱

۵۱۴۳۰۳

کارشناسی مامایی

چهارم

۲۷

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۱

۲

۵۱۴۵۱۴

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۲۸

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۱

۱

۵۱۴۵۱۵

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۲۹

آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۲

۲

۵۱۴۵۰۰

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

۳۰

کارآموزی آشنایی با روشهای جراحی اختصاصی ۲

۱

۵۱۴۵۰۱

کارشناسی ارشد اطاق عمل

دوم

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها