گروه روان پرستاري

 

                                                                               

  

مدیر گروه روان پرستاری  جهانگیر مقصودی 

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۶۶ -۰۳۱              پست الکترونيک :    maghsoudi@nm.mui.ac.ir  

 

تاریخچه :

 

گروه آموزشی روانپرستاری در سال ۱۳۶۵تاسیس گردید.در سال ۱۳۶۷ اولین دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری پذیرفته شد.این گروه از ابتدای تاسیس، دروس روانشناسی عمومی ، بهداشت روان(۱)، بهداشت روان(۲)،  و کارآموزیهای مربوط به روانپرستاری را برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری و دروس روانشناسی عمومی وبهداشت روان را به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ،دروس روانشناسی زن و خانواده و روانپزشکی در مامایی رابه دانشجویان کارشناسی مامایی و درس روانشناسی را به دانشجویان رشته تغذیه و بهداشت روان را به دانشجویان رشته بهداشت ارائه نموده است.

کلیه دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری شامل :اصول سلامت روان ،اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری، اصول مشاوره در روانپرستاری ،اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبت های روانپرستاری ،مداخلات روانپرستاری فردی، مداخلات روانپرستاری خانوادگی و گروهی ،مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان،اختلالات روانی سالمندان، پرستاری اعتیاد، فوریت های روانپزشکی و کارآموزی های مربوط به این دروس  و همچنین راهنمایی پایان نامه های دانشجویان روانپرستاری توسط اعضای این گروه تدریس و ارائه می گردد.

همچنین گروه روانپرستاری در ارائه بعضی از موضوعات واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی ،پرستاری ویژه، کودکان و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی همکاری دارد.

گروه روانپرستاری در حیطه ارائه خدمت به جامعه ، از سال ۱۳۷۶ لغایت۱۳۸۷ در واحد روانپزشکی اجتماعی مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی، در طول هفته روزانه یک نفر از اعضای گروه به مراجعین، خدمات روانپرستاری (شامل آموزش بیماران و خانواده های آنها ،ارتباط کودک و نوجوان،مشاوره ازدواج،ارتباطات بین فردی و خانوادگی، آموزش رفتارهای مقابله ای سازگارانه و ....) ارائه نموده است. ارائه خدمات جامعه نگر در طول سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در کلینیک نور و از سال ۱۳۸۸ در کلینیک روانپزشکی شریعتی ادامه یافته است.

از  سال ۱۳۸۴ برنامه آموزش خانواده های بیماران بستری در مراکز روانپزشکی و از سال  ۱۳۸۶ تاکنون برنامه آموزش به بیماران بستری در بیمارستان نور به اجرا در آمده است.

گروه روانپرستاری در حال حاضر ۵ عضو هیأت علمی ، یک کارشناس پرستاری و ۳نفر دانشجوی PhD و ۱ نیروی کارشناسی ارشد طرح نیروی انسانی دارد.

در مجموع این گروه در هر ترم ارائه بالغ بر ۸۰واحد تئوری و بالینی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را بعهده دارد.

 

فلسفه گروه آموزشی روان پرستاری

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد .

 

* رسالت و اهداف کلی آموزشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت آموزشی

تربیت و توانمند سازی دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل به ویژه پرستاری جهت ارائه خدمات پرستاری به مددجویان با اختلالات روانی در حیطه های مراقبتی، آموزشی، حمایتی و توانبخشی.

 

اهداف کلی آموزشی

۱-ایجاد توانایی علمی و عملی در دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه بهداشت روان.

۲- بازنگری محتوای آموزشی و طرح درس های مرتبط با واحدهای آموزشی گروه روان پرستاری .

۳- بازنگری و ارتقاء شیوه های تدریس و ارزشیابی در گروه

۴- نیازسنجی آموزشی پرستاران شاغل و کارکنان مرتبط با حرفه پرستاری در زمینه بهداشت و سلامت روان

۵- توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت پاسخ به نیازهای آموزشی کادر درمانی مستقر در مراکز بهداشتی- درمانی.

۶- توسعه توانایی های اعضای هیئت علمی متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی.

۷- اجرای آموزش و ارزشیابی دانشجویان و دانش آموختگان حرفه پرستاری بر اساس روشهای نوین آموزش و ارزشیابی.

۸- تعیین حداقل های یادگیری در هر مقطع تحصیلی و بازنگری مداوم آنها.

۹- ارتقاء ارتباطات و تعاملات بین رشته ای در جهت توانمند سازی دانش آموختگان و بهبود آموزش فراگیران

 

* رسالت و اهداف کلی پژوهشی گروه آموزشی روان پرستاری

 

رسالت پژوهشی:

توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان به منظور گسترش مرزهای دانش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان و مراقبت های مربوط به این حوزه از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت روان و نیز تدارک فرصتهایی جهت ایجاد و توسعه روح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهای پژوهشی در گروه و بین گروهی

 

اهداف کلی پژوهشی

۱- ارتقای دانش پرستاری به ویژه روان پرستاری از طریق انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط اساتید و دانشجویان.

۲-ایجاد توانمندی پژوهشی در دانشجویان به منظور مشارکت و همکاری با نظام سلامت در اجرای پژوهش های مربوط به سلامت روان.

۳- تربیت و آماده سازی دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری جهت شناسایی اولویت های پژوهشی حوزه سلامت روان، چالش های حرفه ای خود، مشکلات و نیازهای مددجویان، چالش های بین بخشی در حوزه سلامت روان، اقدام در راستای کاهش چالش ها و ارائه پیشنهادات مناسب.

۴- روز آمد کردن اطلاعات پرستاران به ویژه روانپرستاران از طریق پژوهش در حیطه های مختلف بهداشت و سلامت روان

۵- بررسی و برآورد منابع حمایتی ، علمی و مالی جهت انجام فعالیت های پژوهشی مشارکتی ( تیمی) در راستای سلامت روان و ...

 

* رسالت و اهداف کلی گروه آموزشی روان پرستاری در عرصه خدمات بالینی

 

رسالت بالینی:

تربیت دانش آموختگان پرستاری با مهارت های بالینی – علمی مناسب به منظور ارائه خدمات روانپرستاری به تمامی اقشار جامعه در سه سطح پیشگیری و نیز پرورش بینش و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود .

 

اهداف کلی بالینی:

۱- ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان

۲- ارتقاء ارائه خدمات بالینی به مددجویان از طریق توسعه و بهبود آموزش بالینی مناسب به دانشجویان پرستاری.

۳- ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار مختلف جامعه به منظور دستیابی به بهزیستی و شادکامی.

۴- آشنا ساختن مددجویان و خانواده ها با مفاهیم اساسی سلامتی و بیماری در حوزه سلامت روان، راهکارهای پیشگیری از بروز بیماری های روانی، درمان و بازتوانی بیماری ها در جامعه.

۵- برنامه ریزی و اجرای آموزش علمی و عملی و دوره های مشاهده گری در مراکز آموزشی دنیا

۶- هماهنگ ساختن آموزش های تئوری و بالینی

۷- فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت یادگیری موثر مهارتهای بالینی در دانشجویان و تقویت انگیزه حرفه ای آنان

۸- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی و برنامه ریزی برای بهبود آموزش بالینی و رفع موانع

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری

 

 اعضای گروه و لاین تحقیقاتی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

۱

طیبه مهرابی

مداخلات روانپرستاری در طب مکمل

Mehrabi@nm.mui.ac.ir

۲

سعید پهلوان زاده

بهداشت روان دوران نوجوانی

Pahlavanzadeh@nm.mui.ac.ir

۳

دکتر جهانگیر مقصودی

بهداشت روان با تأکید بر توانائیها

Maghsoudi@nm.mui.ac.ir

۴

زهرا قضاوی

بهداشت روان خانواده

Zahra_ghazavi@nm.mui.ac.ir

۵

دکتر موسی علوی

ارتقا سلامت روان در بیماریهای مزمن

M_alavi@nm.mui.ac.ir

۶ دکتر مالک فریدونی مقدم اعتیاد   fereidooni.m@nm.mui.ac.ir
۶ رضوان اسماعیلی مربی esmaeli@nm.mui.ac.ir
۷ سمیرا عباسی مربی  طرحی s.abbasi@nm.mui.ac.ir
 
 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول   ۹۸-۹۷

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۲/۵

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۱/۵

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

دوم

۴

مفا هیم پایه پرستاری (۱)

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

دوم

۵

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

دوم

۶

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

سوم

۷

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

سوم

۸

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

چهارم

۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۰

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۱

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۲

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

۱/۵

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۳

مفا هیم پایه پرستاری (۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۴

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۵

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۶

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۷

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۸

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۹

کارآموزی درعرصه مراقبتهای پرستاری در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۰

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

۱

۵۱۱۳۳۰

کارشناسی مامایی

اول

۲۱

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

۱

۵۱۱۳۳۶

کارشناسی مامایی

اول

۲۲

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی (۲)

۲

۵۱۱۲۰۴

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۳

فیزیوپاتولوژی جراحی 

۲

۵۱۱۲۰۶

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۴

کارآموزی عرصه داخلی جراحی مامایی

۱

۵۱۱۳۱۷

ناپیوسته مامایی

چهارم

۲۵

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

۱

۵۱۱۳۴۶

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۶

مهارتهای پرستاری عملی

۱

۵۱۱۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۷

بررسی وضعیت سلامت سالمند(نظری)

۱

۵۱۱۵۴۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۸

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۲

۵۱۱۵۴۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

 

کاراموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند

۲

۵۱۱۵۵۲

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۹

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۲

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۰

پرستاری انکولوژی

۰/۵

۵۱۱۵۶۳

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۱

کارآموزی پرستاری انکولوژی

۱

۵۱۱۵۶۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۲

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۷

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۳

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

۰/۵

۵۱۱۵۶۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۴

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۵

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۶

تحقیق در پرستاری

۱/۵

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی  پرستاری

پنجم

 
 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم   ۹۷-۹۶

 

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

روانشناسی اجتماعی

۲

۵۱۳۳۰۱

کارشناسی پرستاری

سوم

۲

پرستاری بهداشت روان

۲

۵۱۳۳۱۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۳

پرستاری بیماریهای روان

۲

۵۱۳۳۱۲

کارشناسی پرستاری

پنجم

۴

کارآموزی بهداشت روان

۱

۵۱۳۳۱۳

کارشناسی پرستاری

پنجم

۵

کارآموزی بیماریهای روانی

۱

۵۱۳۳۱۴

کارشناسی پرستاری

ششم

۶

بهداشت روان در اتاق عمل

۱

۵۱۳۳۱۵

کارشناسی اتاق عمل

چهارم

۷

روانپزشکی در مامایی

۱

۵۱۳۳۱۱

کارشناسی ناپیوسته ماما یی

سوم

۸

مداخلات روانپرستاری فردی

۱

۵۱۳۵۲۹

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۷

کارآموزی مداخلات ............

۱

۵۱۳۵۳۰

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۸

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

۱

۵۱۳۵۲۷

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۹

کارآموزی اختلالات روانی بزرگسالان ومراقبتهای .......

۱

۵۱۳۵۲۸

کارشناسی ارشد روانپرستاری

دوم

۱۰

کارورزی بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان

۱

۵۱۳۵۴۲

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۱

کارورزی اورژانس های روانپزشکی

۲

۵۱۳۵۴۳

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۲

کارورزی درمانگاههای اعتیاد

۱

۵۱۳۵۴۴

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

۱۳

کارورزی بخش روانپزشکی بزرگسالان

۲

۵۱۳۵۴۱

کارشناسی ارشد روانپرستاری

چهارم

 
 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها