گروه مامايي و بهداشت باروري

 

 

            

 مدیر گروه مامایی   دكتراشرف كاظمي

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۳۷ -۰۳۱              پست الکترونيک :     kazemi@nm.mui.ac.ir

 

 

تاریخچه و فعالیت های گروه مامایی و بهداشت باروري :

 

     رشته مامایی از سال ۱۳۴۹ در اصفهان تأسیس و گروه مامایی از سال ۱۳۶۵ راه اندازی گردیده است. گروه مامایی مجری کلیه دروس تخصصی مامایی و بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

 

مقطع کارشناسی: رشته مامايي از زشته هاي علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن در مقطعكارشناسي با ارائه خدمات بهداشت باروري شامل انجام مراقبت هاي دوران بارداري،‌حين و پس از زايمان، انجام مراقبت هاي نوزادان - شيرخواران و ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسي و باروري به زنان در حدود وظايف تعيين شده، ترويج زايمان طبيعي و ايمن، تشخيص حالات غيرطبيعي در مادر، جنين يا نوزاد ،‌ انجام اقدامات اضطراري در حين بارداري يا زايمان و ارجاع به موقع موارد غيرطبيعي در جهت تأمين و ارتقاء سلامت مادر و جنين، نوزاد و شيرخوار و كودك در بخش هاي زايشگاه،‌نوزادان، مراكز بهداشتي – درماني و دفاتر كار خصوصي تلاش مي كند. در حال حاضر ۱۹۸ دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشد. 

 

مقطع كارشناسي ارشد مامائي:مقطع كارشناسي ارشد مامايي از سال ۱۳۶۹ در دو گرايش بهداشت مادر و كودك و آموزش مامايي راه اندازي گرديد. در حال حاضر اين مقطع داراي پنج گرايش و شامل مجموعه اي از آموزش هاي تئوري، عملي و پژوهشي مي باشد كه رسالت اصلي آن تربيت نيروي انساني متعهد و ماهر مي باشد كه با استفاده از  مفاهيم جديد و پديده هاي نوين مامايي، توانايي شناخت نيازهاي بهداشت باروري را داشته و قادر به ارائه خدمات تخصصي در زمينه بهداشت مادر و كودك، بهداشت باروري و مديريت خدمات بهداشتي در گرايش بهداشت باروري،مديريت و اعتباربخشي خدمات مامايي در گرايش مديريت مامائي، آموزش مسائل مرتبط با حيطه بارداري، زايمان و بيماري هاي زنان در گرايش آموزش مامائي، آموزش و پژوهش در زمينه مسائل پزشكي قانوني و قضايي مرتبط با حرفه مامايي (گرايش مامايي قانوني) و خدمات جامع مامايي به ويژه در گروه زنان آسيب پذير اجتماعي در گرايش مامايي جامعه نگر را داشته باشند. در حال حاضر ۵۹ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مامایی در ۵ گرايش آموزش مامائي، بهداشت باروری، مامایی قانونی، مامایی جامعه نگر و مدیریت جامعه  مشغول به تحصیل می باشد. 

 

مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری: رشته بهداشت باروري شاخه اي از علوم پ‍زشكي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه،‌حقوق، ‌اپيدميولوژي و تكنيك هاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا مي شوند و به امر برنامه ريزي،‌مديريت، سياست گزاري، تحقيق و آموزش در امر بهداشت مادر،‌كودك و باروري مي پردازند. رسالت اصلي اين دوره عبارتست از تربيت دانش آموختگان براي تأمين و تكميل كادر علمي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور در رشته مامايي و بهداشت باروري، تأمين نيروهاي متعهد و متخصص جهت برنامه ريزي، مديريت و ارزشيابي در امر بهداشت باروري، انجام تحقيقات و دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه بهداشت باروري در سطح بين المللي.

از سال ۱۳۸۳، همزمان با راه اندازی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری برای اولین بار در ایران، این دوره در این دانشکده نيز برگزار گردید و تا کنون چندین دوره دانش آموخته داشته و در حال حاضر ۲۶ دانشجوی دکتری بهداشت باروری در سال های مختلف تحصیلی حضور دارند.

 

 فلسفه وجود گروه مامایی و بهداشت باروري:

از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان هاست و زنان و مادران در اين كانون نقش محوري و تعيين كننده اي را به عهده دارند،‌لذا توجه به سلامت جسماني و رواني مادران و كودكان و ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه هاي آسيب پذير در رأس برنامه هاي بهداشتي و درماني دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد. از اين رو پوشش دهي اين گونه خدمات با توجه به تعريف رشته مامايي در حيطه ابعاد باليني و بهداشتي آن قرار مي گيرد. كمك به ارتقاء‌شاخص هاي مرتبط با سلامت باروري زنان و خانواده، كاهش مشكلات مرتبط با مادر و جنين- نوزاد، ترويج زايمان هاي طبيعي در كشور از ديگر ضروريات وجود گروه مامايي و بهداشت باروري مي باشد.

 

رسالت گروه مامایی و بهداشت باروري:

 رسالت اين گروه، تربيت نيروي انساني متعهد، آگاه و متبحر در زمينه مامايي است كه خدمات مامايي و بهداشت باروري را در سطوح مختلف پيشگيري، به عنوان يك فرد از اعضاي تيم سلامت و به صورت مستقل به مددجويان ارائه نمايند. تربیت و آموزش دانش آموختگان با مهارت های بالینی و علمی کافی بر اساس اصول علمی  جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی فردی ، تیمی و مشارکتی در حیطه حرفه مامایی و نیز پرورش نگرش  و دید مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود، ارتقاء علم مامایی از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت و بهداشت باروريو گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانشجویان و دانش آموختگان از ديگر رسالت هاي گروه مامايي و بهداشت باروري مي باشد.

 

فرمهای ارزشیابی گروه مامایی و بهداشت باروری : 

 

فرم ارزشیابی کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان کارشناسی مامایی

فرم ارزشیابی کارآموزی زایشگاه دانشجویان کارشناسی مامایی

فرم ارزشیابی کاراموزی درمانگاه بیماریهای زنان دانشجویان مامایی

فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

فرم ارزشیابی کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشجویان مامایی

فرم ارزشیابی کاراموزی بخش نوزادان دانشجویان مامایی

 

 

 اعضا ی گروه آموزشی مامایي و بهداشت باروري

  در حال حاضر گروه مامایی داراي۱۷ نفر عضو هيئت علمي  و ۳ نفر مربی آموزشی می باشد که  ۵ نفر از آنان در حال تحصیل در دوره دکتری تخصصی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد مامائی

 

 

ردیف

اساتيد

لاين تحقيقاتي

 

عکس

 

آدرس ایمیل

 

۱

دكترشهناز كهن

توانمندي زنان درسلامت باروري

 

kohan@nm.mui.ac.ir
۲

دكتر مهنازنوروزي

سلامت جنسي

 

noroozi@nm.mui.ac.ir

 

۳

دكتراشرف كاظمي

عوامل روانشناختي رفتاردوران بارداري

 

 

۴

پروین بهادران

دوره پس از زايمان

 

bahadoran@nm.mui.ac.ir

 

۵

فریبا  فهامي

مراقبتهاي دوران بارداري

 

fahami@nm.mui.ac.ir

 

۶

محبوبه والياني

طب مكمل درمامايي

 

valiani@nm.mui.ac.ir

 

۷

زهرا  برومندفر

بيماريهاي مقاربتي

 

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

 

۸

میترا  صوابي

سلامت مادران دردوران شيردهي

 

  M_savabi@nm.mui.ac.ir

 

۹

نفیسه  نكويي

بهداشت قبل ازبارداري

 

nekuei@nm.mui.ac.ir

 

۱۰

نسترن محمدعلي بيگي

درددرزنان

 

N_beigi@nm.mui.ac.ir

 

۱۱

مرجان بيگي

اختلالات جنسي درخانواده

 

beigi@nm.mui.ac.ir

 

۱۲

محبوبه تائبي

ناباروري و روشهاي كمك باروري

 

M_taebi@nm.mui.ac.ir

 

۱۳

دکتر مژگان جاني قربان

توانمندسازي درحوزه آموزش

 

janighorban@nm.mui.ac.ir

 

۱۴

افسانه افقري

مدیریت خطردرسلامت باروری

 

afghari@nm.mui.ac.ir

 

۱۵

مریم کیانپور

 

Endothelial & Inflamatory Biomarkers in Reproductive Health

kianpour@nm.mui.ac.ir

 

۱۶

معصومه گودرزی

تغذیه در دوران بارداری

  masoumeh_goodarzi@nm.mui.ac.ir

 

۱۷

سهیلا محمدي

مراقبتهاي دوران بارداري

 

  mohamadirizi@yahoo.com

 

۱۸

معصومه پيرهادي

ارزيابي سلامت جنين درمامايي

 

pirhadi@nm.mui.ac.ir

 

۱۹

فاطمه ترابي

رشدوتكامل كودك

 

Torabi_63@yahoo.com

 

۲۰

مهشید عبدی شهشهانی

مدیریت آموزشی در مامایی

Abdi_mahshid@yahoo.com

 

۲۱

تهمینه دادخواه تهرانی معنویت و مذهب در بهداشت باروری   tdtahmineh@gmail.com
 
 
جدول دروس ارائه شده نیمسال دوم ۱۳۹۶-۱۳۹۵
 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

پرستاری بهداشت مادرونوزاد

۲/۵

۵۱۸۳۳۴

کارشناسی پرستاری

۲

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۶

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

۲

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی عرصه مادران و نوزادان

۱/۵

۵۱۸۳۱۳

کارشناسی پرستاری

۵

بارداری و زایمان (۲) زایمان طبیعی

۲

۵۱۸۳۲۰

کارشناسی مامایی

۶

کارآموزی زایمان طبیعی

۲

۵۱۸۳۲۶

کارشناسی مامایی

۷

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

۱

۵۱۸۳۲۴

کارشناسی مامایی

۸

تاریخ ، اخلاق و قوانین و حقوق مامائی

۲

۵۱۸۳۲۲

کارشناسی مامایی

۹

نوزادان مامایی

۱

۵۱۸۳۱۷

کارشناسی مامایی

۱۰

کارآموزی نشانه شناسی ومعاینات فیزیکی

۱

۵۱۸۳۱۹

کارشناسی مامایی

۱۱

کارآموزی مادروکودک وتنظیم خانواده

۲

۵۱۸۳۶۵

کارشناسی مامایی

۱۲

بارداری و زایمان (۴)

۱

۵۱۸۳۳۷

کارشناسی مامایی

۱۳

رادیولوژی و سونوگرافی در مامائی

۱

۵۱۸۳۵۳

کارشناسی مامایی

۱۴

کارآموزی بیماریهای زنان

۲

۵۱۸۳۵۹

کارشناسی مامایی

۱۵

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی

۱/۵

۵۱۸۳۱۰

کارشناسی مامایی

۱۶

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی

۲/۵

۵۱۸۳۱۲

کارشناسی مامایی

۱۷

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش۲

۱

۵۱۸۳۷۹

کارشناسی مامایی

۱۸

کارآموزی عرصه زنان  بخش ۲

۱

۵۱۸۳۷۷

کارشناسی مامایی

۱۹

بارداری و زایمان غیرطبیعی (۱) بخش ۱

۱

۵۱۸۲۱۰

ناپیوسته مامایی

۲۰

بیماریهای زنان و ناباروری

۳

۵۱۸۳۵۷

ناپیوسته مامایی

۲۴

رادیولوژی و سونوگرافی

۱

۵۱۸۳۵۳

ناپیوسته مامایی

۲۵

اختلال عمل جنسی

۱

۵۱۸۳۶۷

ناپیوسته مامایی

۲۶

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

۱

۵۱۸۲۱۱

ناپیوسته مامایی

۲۷

کارآموزی زنان

۱

۵۱۸۲۲۰

ناپیوسته مامایی

۲۸

تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی

۱

۵۱۸۵۰۸

ارشد مامایی

۲۹

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی (۱)

۲

۵۱۸۵۰۳

ارشد مامایی

۳۰

کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین درمامایی (۱)

۱

۵۱۸۵۱۲

ارشد آموزش مامایی

۳۲

کارآموزی فیزیوپاتولوژی دربارداری

۱

۵۱۸۵۱۶

ارشد مامایی

۳۳

سمینار درتحقیق

۲

۵۱۸۵۱۱

ارشد مامایی

۳۴

مامایی قانونی (۱)

۱

۵۱۸۵۴۷

ارشدمامایی قانونی

۳۵

بهداشت باروری (۱) بهداشت باروری وحقوق آن

۱

۵۱۸۵۲۰

ارشد مامایی بهداشت باروری

۳۶

روش تحقیق

۲

۵۰۰۵۳۰

ارشد مامایی

۳۷

ابعاد حقوقی بهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۱۶

دکترای بهداشت باروری

۳۸

توانمند سازی زنان ونقش آنها در توسعه

۲

۵۱۸۶۰۵

دکترای بهداشت باروری

۳۹

تکنیکهای پیشرفته در باروری و ناباروری

۲

۵۱۸۶۰۲

دکترای بهداشت باروری

۴۰

برنامه ریزی وارزشیابی ومدیریت بهداشت ودرمان

۲

۵۱۸۶۱۷

دکترای بهداشت باروری

۴۱ روش شناسی تحقیقات در بهداشت باروری  ۲ ۵۰۰۶۰۲ دکترای بهداشت باروری
 

 

جدول دروس ارایه شده در نیمسال اول  ۱۳۹۶-۱۳۹۵

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

۲/۵

۵۱۸۳۳۴

کارشناسی پرستاری

۲

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۶

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی پرستاری بهداشت سلامت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی عرصه مادران و نوزادان

۱/۵

۵۱۸۳۱۳

کارشناسی پرستاری

۵

بارداری و زایمان (۱) بارداری طبیعی

۲

۵۱۸۳۱۶

کارشناسی مامایی

۶

کارآموزی بارداری طبیعی (۱)

۱

۵۱۸۳۱۸

کارشناسی مامایی

۷

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

۱

۵۱۸۳۲۱

کارشناسی مامایی

۸

بارداری و زایمان (۳) غقر طبیعی

۳

۵۱۸۳۲۰

کارشناسی مامایی

۹

بیماریهای زنان و ناباروری

۳

۵۱۸۳۵۷

کارشناسی مامایی

۱۰

بهداشت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۲

کارشناسی مامایی

۱۱

کاراموزی نوزادان

۱

۵۱۸۳۶۹

کارشناسی مامایی

۱۲

کارآموزی پزشکی قانونی

۱

۵۱۸۳۱۹

کارشناسی مامایی

۱۳

کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

۱

۵۱۸۳۰۴

کارشناسی مامایی

۱۴

مدیریت وارتقاءکیفیت مادر وکودک

۱

۵۱۸۳۰۵

کارشناسی مامایی

۱۵

ارتباطات ،آموزش ومشاوره دربهداشت مادروکودک

۱

۵۱۸۳۲۸

کارشناسی مامایی

۱۶

اختلال عمل جنسی

۱

۵۱۸۳۶۷

کارشناسی مامایی

۱۷

فیزیوپاتولوژی داخلی (۲ )

۲

۵۱۱۳۳۸

کارشناسی مامایی

۱۸

فیزیوپاتولوژی داخلی (۱)

۲

۵۱۱۲۰۲

ناپیوسته مامایی

۱۹

کارآموزی عرصه زایمان طبیعی وغیر طبیعی (۲)

۲/۵

۵۱۸۳۰۸

کارشناسی مامایی

۲۰

کارآموزی عرصه بارداری طبیعی وغیر طبیعی (۱)

۱/۵

۵۱۸۳۰۶

کارشناسی مامایی

۲۱

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش ۱

۱

۵۱۸۳۷۸

کارشناسی مامایی

۲۲

کارآموزی عرصه زنان  بخش ۱

۱

۵۱۸۳۷۶

کارشناسی مامایی

۲۳

مدیریت وارتقاءکیفیت مادر وکودک

۱

۵۱۸۳۰۵

ناپیوسته مامایی

۲۴

بارداری و زایمان غیر طبیعی (۱) بخش ۲

۱

۵۱۸۲۱۲

ناپیوسته مامایی

۲۵

کارآموزی بارداری طبیعی غیر طبیعی

۱

۵۱۸۲۱۴

ناپیوسته مامایی

۲۶

ارتباطات ،آموزش ومشاوره دربهداشت مادروکودک

۱

۵۱۸۳۲۸

ناپیوسته مامایی

۲۷

بهداشت مادروکودک وباروری

۲

۵۱۸۲۰۷

ناپیوسته مامایی

۲۸

نوزادان

۱

۵۱۸۲۰۵

ناپیوسته مامایی

۲۹

کارآموزی زایمان  طبیعی غیر طبیعی

۲

۵۱۸۲۱۶

ناپیوسته مامایی

۳۰

بیماریهای داخلی وجراحی دربارداری و زایمان

۲

۵۱۸۲۱۸

ناپیوسته مامایی

۳۱

کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی

۱

۵۱۸۲۲۲

ناپیوسته مامایی

۳۲

کارآموزی درعرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

۲

۵۱۸۲۲۴

ناپیوسته مامایی

۳۳

کارآموزی درعرصه زنان

۱

۵۱۸۲۱۹

ناپیوسته مامایی

۳۴

کارآموزی درعرصه بهداشت مادر و کودک

۱

۵۱۸۲۲۱

ناپیوسته مامایی

۳۵

کارآموزی عرصه رادیولوژی

۰/۵

۵۱۸۲۲۸

ناپیوسته مامایی

۳۶

فیزیوپاتولوژی در مامایی

۲

۵۱۸۵۰۲

ارشد مامایی مشترک

۳۷

جامعه شناسی وآسیب شناسی اجتماعی زنان

۱

۵۱۸۵۰۴

ارشد مامایی مشترک

۳۸

روانشناسی زن و خانواده

۱

۵۱۸۵۰۶

ارشد مامایی مشترک

۳۹

بهداشت باروری (۲) بهداشت مادر وکودک

۱/۵

۵۱۸۵۲۲

ارشد مامایی بهداشت باروری

۴۰

کارآموزی بهداشت باروری (۲) بهداشت مادر وکودک

۱/۵

۵۱۸۵۳۷

ارشد مامایی بهداشت باروری

۴۱

بهداشت باروری (۳)اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

۲

۵۱۸۵۲۶

ارشد مامایی بهداشت باروری

۴۲

بهداشت باروری (۴)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

۱

۵۱۸۵۲۹

ارشد مامایی بهداشت باروری

۴۳

کارآموزی بهداشت باروری (۴)برنامه ریزی ومدیریت بهینه سازی سیستم هادربهداشت باروری مادروکودک

۱

۵۱۸۵۳۰

ارشد مامایی بهداشت باروری

۴۴

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(۲)

۲

۵۱۸۵۴۲

ارشد مامائی آموزش

۴۵

کارآموزی بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی(۲)

۲

۵۱۸۵۴۳

ارشد مامائی آموزش

۴۶

بیماریهای زنا ن ونازائی

۲

۵۱۸۵۱۵

ارشد مامائی آموزش

۴۷

کارآموزی بیماریهای زنا ن ونازائی

۱

۵۱۸۵۳۹

ارشد مامائی آموزش

۴۸

اپید میولوژی خانواده و جامعه

۱

۴۱۳۵۷۴

ارشد مامائی آموزش

۴۹

مشاوره وراهنمایی درمامایی وبهداشت باروری

۲

۵۱۸۵۱۰

ارشد مامایی مشترک

۵۰

مامایی جامعه (۲)

۱

۵۱۸۵۵۸

ارشد مامائی جامع نگر

۵۱

مامایی جامعه (۳)

۱

۵۱۸۵۶۰

ارشد مامائی جامع نگر

۵۲

کارآموزی مامایی جامعه

۱

۵۱۸۵۵۹

ارشد مامائی جامع نگر

۵۳

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۱۵

دکترای بهداشت باروری

۵۴

تغذیه وبهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۰۱

دکترای بهداشت باروری

 

 

 

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۵-۹۴

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

پرستاری بهداشت مادرونوزاد

۲/۵

۵۱۸۳۲۱

کارشناسی پرستاری

سوم

۲

پرستاری دراختلالات سلامت مادروکودک

۲

۵۱۸۳۳۶

کارشناسی پرستاری

چهارم

۳

کارآموزی پرستاری بهداشت مادرونوزاد

۲

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۴

کارآموزی عرصه مادران و نوزادان

۱/۵

۵۱۸۳۱۳

کارشناسی پرستاری

هفتم

۵

بارداری و زایمان (۲) زایمان طبیعی

۲

۵۱۸۳۲۰

کارشناسی مامایی

چهارم

۶

کارآموزی زایمان طبیعی

۲

۵۱۸۳۲۶

کارشناسی مامایی

چهارم

۷

حقوق و پزشکی قانونی در مامایی

۱

۵۱۸۳۲۴

کارشناسی مامایی

چهارم

۸

تاریخ ، اخلاق و قوانین و حقوق مامائی

۲

۵۱۸۳۲۲

کارشناسی مامایی

چهارم

۹

نوزادان مامایی

۱

۵۱۸۳۱۷

کارشناسی مامایی

چهارم

۱۰

اختلالات عمل جنسی

۱

۵۱۸۳۶۷

کارشناسی مامایی

ششم

۱۱

بارداری و زایمان (۴)

۱

۵۱۸۳۳۷

کارشناسی مامایی

ششم

۱۲

رادیولوژی و سونوگرافی در مامائی

۱

۵۱۸۳۵۳

کارشناسی مامایی

ششم

۱۳

کارآموزی مادروکودک وتنظیم خانواده

۲

۵۱۸۳۶۵

کارشناسی مامایی

ششم

۱۴

کارآموزی بیماریهای زنان

۲

۵۱۸۳۵۹

کارشناسی مامایی

ششم

۱۵

کارآموزی عرصه بارداری و زایمان (۳)

۲

۵۱۸۳۴۹

کارشناسی مامایی

هشتم

۱۶

کارآموزی عرصه بارداری و زایمان (۴)

۲

۵۱۸۳۵۱

کارشناسی مامایی

هشتم

۱۷

کارآموزی عرصه بهداشت مادروکودک بخش۲

۱

۵۱۸۳۷۹

کارشناسی مامایی

هشتم

۱۸

کارآموزی عرصه زنان  بخش ۲

۱

۵۱۸۳۷۷

کارشناسی مامایی

هشتم

۱۹

بارداری و زایمان غیرطبیعی (۱) بخش ۱

۱

۵۱۸۲۱۰

ناپیوسته مامایی

اول

۲۰

بیماریهای زنان و ناباروری

۳

۵۱۸۳۵۷

ناپیوسته مامایی

سوم

۲۴

رادیولوژی و سونوگرافی

۱

۵۱۸۳۵۳

ناپیوسته مامایی

سوم

۲۵

اختلال عمل جنسی

۱

۵۱۸۳۶۷

ناپیوسته مامایی

سوم

۲۶

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

۱

۵۱۸۲۱۱

ناپیوسته مامایی

سوم

۲۷

کارآموزی زنان

۱

۵۱۸۲۲۰

ناپیوسته مامایی

سوم

۲۸

تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی

۱

۵۱۸۵۰۸

ارشد مامایی

دوم

۲۹

بارداری وزایمان وپدیده های نوین درمامایی (۱)

۲

۵۱۸۵۰۳

ارشد مامایی

دوم

۳۰

کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین درمامایی (۱)

۱

۵۱۸۵۱۲

ارشد مامایی

دوم

۳۲

کارآموزی فیزیوپاتولوژی دربارداری

۱

۵۱۸۵۱۶

ارشد مامایی

دوم

۳۳

سمینار درتحقیق

۲

۵۱۸۵۱۱

ارشد مامایی

دوم

۳۴

مامایی جامعه (۱)

۱

۵۱۸۵۵۷

ارشدجامعه نگر

دوم

۳۵

بهداشت باروری (۱) بهداشت باروری وحقوق آن

۱

۵۱۸۵۲۰

ارشد مامایی بهداشت باروری

دوم

۳۶

ابعاد جمعیتی بهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۱۵

دکترای بهداشت باروری

اول

۳۷

بیماریهای نوپدید ، مقاربتی، سرطان و سالمندی

۲

۵۱۸۶۰۶

دکترای بهداشت باروری

سوم

۳۸

اقتصاد سیاسی بهداشت

۲

۵۱۸۶۰۴

دکترای بهداشت باروری

سوم

۳۹

سیاستگذاری، اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و برونامه های بهداشتی مادر و کودک

۲

۵۱۸۶۱۸

دکترای بهداشت باروری

سوم

۴۰

سمینار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتی

۲

۵۱۸۶۱۰

دکترای بهداشت باروری

سوم

۴۱

تغذیه و بهداشت باروری

۲

۵۱۸۶۰۱

دکترای بهداشت باروری

اول

 

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها