گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 

 

 

                               مدير گروه سرکار خانم  دکتر پروانه اباذری

 
تلفن تماس مدير گروه:                  ۳۷۹۲۷۵۴۳-۰۳۱       پست الکترونيک  :abazari@nm.mui.ac.ir  

 

تاریخچه شکل گیری و فعالیت های گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان از سال ۱۳۶۵ با نام گروه داخلی جراحی به عنوان بزرگترین گروه آموزشی دانشکده و پوشش دهنده بیشترین واحدهای دروس نظری و بالینی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری آغاز بکار نمود.از سال تحصیلی ۱۳۶۸ با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری در گرایش داخلی –جراحی گستره وظایف و فعالیت های گروه به نحو چشم گیری افزایش یافت.از سال ۱۳۹۰ با قرار گرفتن گروه فن پرستاری به عنوان بخشی از گروه داخلی- جراحی ،این گروه آموزشی بیش از پیش گسترش فعالیت پیدا نمود و نام  گروه پرستاری سلامت بزرگسالان به عنوان جایگزین گروه داخلی- جراحی برای این گروه آموزشی تعریف و تایید  شد.از سال ۱۳۹۳ همگام با تبدیل گرایش پرستاری داخلی –جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری به رشته پرستاری داخلی-جراحی،گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مسئولیت پذیرش و آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری داخلی جراحی را عهده دارد گردید.از جمله سایر فعالیت های درون دانشکده ای  این گروه، مشارکت قابل توجه در پوشش  واحدهای نظری و بالینی دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته های مامایی و اتاق عمل می باشد.مشارکت در پوشش واحدهای درس نظری و بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری سالمندی وپرستاری بهداشت جامعه از دیگر فعالیت های مستمر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان می باشد.اعضای هیات علمی این گروه از زمان تاسیس و راه اندازی رشته دکترای تخصصی پرستاری، پوشش بیشترین واحدهای درسی دانشجویان این  مقطع را نیز عهده دار می باشند و در پوشش واحدهای نظری و عملی دانشجویان دکترای بهداشت باروری و مامایی دانشکده نیز مشارکت قابل توجه دارند.گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مشارکت گسترده ای  در آموزش بین رشته ای با مشارکت در تدریس دروس نظری و بالینی از جمله به دانشجویان رشته های هوشبری،فوریت های پزشکی، رادیولوژی و دکتری پزشکی و داروسازی دارد. ازدیگر نقش های اعضای گروه سرپرستی و راهنمایی ۱۰ نفر از دانشجویان پرستاری توسط هر یک از اساتید گروه می باشد که  ضمن برگزاری جلسات منظم فردی و گروهی با دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی و اجتماعی آنان مشاوره و راهنمایی لازم را ارئه میدهند.

ترکیب پرسنلی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در حال حاضر دارای ۲۰ عضو شامل ۱ نفر استاد، ۳ نفر دانشیار،۲نفر استادیار، ۶ نفر عضو هیأت علمی با مدرک کارشناسی ارشد، ۲ نفر عضو هیات علمی مستقر در بالین ،۲نفر کارشناس ارشد و۴  نفر کارشناس غیر هیات علمی می باشد که در حال حاضراز بین اعضای هیات علمی گروه، ۱ نفر دانشجوی دکترای پژوهشی و ۱ نفر دانشجوی دکترای پرستاری می باشند.

 

اعضای گروه پرستاری سلامت بزرگسالان علاوه بر فعالیت های گسترده آموزشی –پژوهشی مسئولیت های متعددی را بعهده دارند:

 

ریاست دانشکده:سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی

معاونت مالی اداری دانشکده: جناب آقای دکتر محسن شهریاری

معاون مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی:جناب آقای دکتر محسن شهریاری

سرپرست مرکز تحقیقات مراقبت زخم:جناب آقای دکتر حجت اله یوسفی

سردبیر مجله  ایرانی تحقیقات پرستاری و ماماییIJNMR:جناب آقای دکتر مسعود بهرامی

سرپرست شورای پژوهش های کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:جناب آقای دکتر مسعود بهرامی

مدیر دفتر توسعه دانشکده:سرکار خانم دکتر سیما بابایی

مسئول آموزش واحد دیابت مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان:سرکار خانم دکتر پروانه اباذری

دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری تا تیرماه ۹۵:سرکار خانم دکتر پروانه اباذری

عضو شورای پژوهش های کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:سرکار خانم دکتر پروانه اباذری

مسئول کمیته امتحانات دانشکده:سرکار خانم فخری صبوحی

مسئول اساتید مشاور دانشکده:جناب آقای رضا دریا بیگی

مسئول کمیته نظارت برخدمات پرستاری در مراکزبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:سرکار خانم دکتر پروانه اباذری

 

 

اهداف:

۱- ارزیابی نیازهای آموزشی دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی در زمینه پژوهش

۲- شناسایی مشکلات سلامتی مرتبط با بیماریهای داخلی جراحی شایع و حاد و مزمن در جامعه  و هدایت دانشجویان در انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف بکارگیری روشهای مراقبتی مناسب در بالین و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی

۳- تدارک طرحهای تحقیقاتی در جهت ارتقاء روشهای تدریس،ارزشیابی با هدف  ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی

۴- تدارک فرصتهایی جهت چاپ مقالات در مجلات معتبر،تالیف و ترجمه کتب مرتبط به موضوعات درسی

 

 

رسالت  و اهداف گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در عرصه خدمات تخصصی و بالینی

 

آموزش صحیح و دقیق  نحوه ارائه مهارتهای بالینی به دانشجویان در سطوح مختلف پیشگیری، مراقبت و درمان، توانبخشی و تربیت دانشجویان با انگیزه و کارآمــــــد در راستای اجرای صحیح خدمات تخصصی بالینی بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی

اهداف:
۱- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی در آموزش بالینی و برنامه ریزی برای حل آنها

۲- حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین  وآموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان در بخشهای ویژه و داخلی جراحی  بر اساس استانداردهای مراقبتی

۳- فراهم نمودن بستری مناسب برای یادگیری عملی موثر مهارتهای بالینی به شکل صحیح و  ایجاد نیروهای متخصص و کارآمد و با انگیزه

۴- تدوین و ارائه یک مدل مراقبتی متناسب با هر بخش در راستای ارتقاء خدمات تخصصی

۵-   برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای ( مثل، پرستار آموزش دهنده دیابت، پرستار آموزش دهنده سرطان، دوره کوتاه مدت پرستاری آندوسکوپی، پرستار آموزش دهنده سالمند و دوره مراقبت تسکینی ) در راستای تربیت پرستاران متخصص و ارتقاء  کیفیت خدمات بالینی و تخصصی و مشاوره ای در کلینیک ها

۶- داشتن تعامل موثر اعضای هیئت علمی گروه با مراکز درمانی  در جهت شناخت نیازها، تجزیه و تحلیل مشکلات بالینی بخشهای داخلی جراحی و کارشناسی نمودن آنها و ارائه راهکارهای موثر

۷-  حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین و  گذراندن دوره های مشاهده گری در بیمارستانهای مختلف و مراکز آموزشی پیشرفته دنیا  درجهت کمک به کارآمدی سیستم خدمات بالینی

۸- تاسیس کلینیکهای تخصصی پرستاری توسط اعضای هیئت علمی جهت ارائه خدمات مراقبتی و آموزشی موثر به بیماران و خانواده ها

 

 

 

مرکز مهارت های بالینی

 

درس آمادگی مهارت های بالینی ورود به عرصه

 

جدول لاین تحقیقاتی اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

  ۱

دکتر فریبا طالقانی

استاد

آموزش و مراقبت در سرطان

taleghani@nm.mui.ac.ir

  ۲     

دکتر مسعود بهرامی

دانشیار

آموزش و مراقبت در بیماران سرطان

bahrami@nm.mui.ac.ir

  ۳

دکتر حجت اله یوسفی

دانشیار

مراقبت در بیماران اعصاب در ICU

yousefi@nm.mui.ac.ir

  ۴

دکتر محسن شهریاری

دانشیار

اخلاق پرستاری

shahriari@nm.mui.ac.ir

  ۵

دکتر پروانه اباذری

استادیار

مدیریت در دیابت

abazari@nm.mui.ac.ir

  ۶

فخری صبوحی

مربی

مراقبت پرستاری در دیابت

sabohi@nm.mui.ac.ir

  ۷

سید عباس حسینی

مربی

مهارتهای بالینی پایه پرستاری

a_hoseini@nm.mui.ac.ir

  ۸

رضا دریا بیگی

مربی

مراقبت در زخم

daryabeigi@nm.mui.ac.ir

   ۹

دکتر سیما بابایی

استادیار

مراقبت در بیماران قلبی عروقی

babaee@nm.mui.ac.ir

۱۰

الهه آشوری

مربی

مراقبت پرستاری در اختلالات گوارشی

 

 

 

ashori@nm.mui.ac.ir

۱۱

فاطمه نظری

مربی

پرستاری و مراقبت در بیماریهای مغز و اعصاب

nazari@nm.mui.ac.ir

۱۲

لیلا مردانیان

مربی

مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلب و عروق

mardanian@nm.mui.ac.ir

۱۳

اشرف السادات کرمانی

مربی

 

kermaniashraf@nm.mui.ac.ir

۱۴

ناهید فاتحی

مربی

 

n_fatehi@nm.mui.ac.ir

۱۵

نرگس معنوی

مربی

 

manavi@nm.mui.ac.ir

۱۶

فاطمه ثنایی

مربی

 

sanaei@nm.mui.ac.ir

۱۷

طاهره خواجه علی

مربی

 

khajeali@nm.mui.ac.ir

۱۸

آمنه عشقی نژاد

مربی

 

 

۱۹

لادن ناصح

مربی

پرستاری در بیماریهای مغز و اعصاب

 

۲۰

امیرموسی رضایی

مربی

مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن

Musarezaie@nm.mui.ac.ir

  دکتر شهلا ابوالحسنی استادیار   abolhasani@nm.mui.ac.ir
 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

 

جدول دروس ارایه شده در نیمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۲/۵

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۱/۵

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

دوم

۴

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی مامایی

دوم

۵

کارآموزی مهارتهای پرستاری

۱

۵۱۲۳۰۸

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۶

مفاهیم پایه پرستاری

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

دوم

۷

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

دوم

۸

بزرگسالان / سالمندان (۱)

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

سوم

۹

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۱)

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

سوم

۱۰

بزرگسالان / سالمندان (۲)

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۱

کارآموزی مادران ونوزادان پسر اواحد

۲

۵۱۸۳۴۰

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۲

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۲)

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۳

بزرگسالان / سالمندان (۳)

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۴

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۵

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۶

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۷

مهارتهای بالینی ورود به عرصه

۱

۵۰۰۳۰۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۸

کارآموزی درعرصه داخلی جراحی (۱)

۱

۵۱۱۳۳۹

کارشناسی پرستاری

هشتم

۱۹

کارآموزی درعرصه داخلی جراحی (۴)

۳

۵۱۱۳۴۵

کارشناسی پرستاری

هشتم

۲۰

کارآموزی درعرصه داخی جراحی (۳)

۱

۵۱۱۳۴۱

کارشناسی پرستاری

هشتم

۲۱

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای داخلی (۳)                                          

۳

۵۱۱۳۴۰

کارشناسی مامایی

چهارم

۲۲

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

۲

۵۱۱۳۴۲

کارشناسی مامایی

ششم

۲۳

طب مکمل، طب جایگزین نقش پرستار

۱

۵۱۱۵۶۰

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۴

کارآموزی طب مکمل، نقش پرستار

۰/۵

۵۱۱۵۶۱

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۵

پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۶

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۶

کارآموزی پرستاری ازاختلالات و ....

۱/۵

۵۱۱۵۵۷

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۷

پرستاری سالمندی(۱)بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی(نظری)

۲

۵۱۱۵۵۰

ارشد پرستاری سالمندی

دوم

۲۸

پرستاری سالمندی(۱) ا ...(کارآموزی)

۲

۵۱۱۵۵۳

ارشد پرستاری سالمندی

دوم

۲۹

روش تحقیق

۱/۵

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی پرستاری

پنجم

۳۰

روش تحقیق

۱

۵۰۰۵۰۲

ناپیوسنه اطاق عمل

سوم

۳۱ مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی ۱ ۵۱۲۳۰۲ کارشناسی رادیولوژی دوم
۳۲ مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی ۱ ۵۱۲۳۰۲ کارشناسی رادیولوژی دوم
۳۳ مهارتهای عملی جراحی ۲ ۵۱۲۴۰۳ دانشجویان پزشکی هفتم
۳۴ آشنایی با خدمات پرستاری ۱ ۵۱۲۳۱۱ کارشناسی مدیریت بیمارستانی دوم
 

 

جدول دروس ارایه شده توسط گروه در نیمسال اول ۹۶-۹۵

 

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۲/۵

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۱/۵

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

دوم

۴

مفا هیم پایه پرستاری

۲

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

دوم

۵

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

دوم

۶

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

سوم

۷

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

سوم

۸

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

چهارم

۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۰

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۱

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۲

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

۱/۵

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۳

کارآموزی داخلی جراحی (۴)

۲

۵۱۱۳۲۵

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۴

کارآموزی درعرصه داخی جراحی (۱)

۳

۵۱۱۳۳۹

کارشناسی پرستاری

هشتم

۱۵

کارآموزی درعرصه داخی جراحی (۳)

۳

۵۱۱۳۴۱

کارشناسی پرستاری

هشتم

۱۶

کارآموزی درعرصه داخی جراحی (۴)

۳

۵۱۱۳۴۵

کارشناسی پرستاری

هشتم

۱۷

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

۱

۵۱۱۳۳۰

کارشناسی مامایی

اول

۱۸

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

۱

۵۱۱۳۳۶

کارشناسی مامایی

اول

۱۹

کارآموزی عرصه داخلی –جراحی مامایی

۱

۵۱۱۳۱۷

کارشناسی مامایی

هفتم

۲۰

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی (۲)

۲

۵۱۱۲۰۴

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۱

فیزیوپاتولوژی جراحی 

۲

۵۱۱۲۰۶

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۲

کارآموزی عرصه داخلی جراحی مامایی

۱

۵۱۱۳۱۷

ناپیوسته مامایی

چهارم

۲۳

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

۱

۵۱۱۳۴۶

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۴

مهارتهای پرستاری عملی

۱

۵۱۱۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۵

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۶

کاراموزی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۵

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۷

بررسی وضعیت سلامت سالمند نظری

۱

۵۱۱۵۴۸

ارشدپرستاری سالمندان

اول

۲۸

کارآموزی  بررسی وضعیت سلامت سالمند

۱

۵۱۱۵۵۲

ارشدپرستاری سالمندان

اول

۲۹

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۱

۵۰۰۵۱۸

ارشدپرستاری سالمندان

اول

۳۰

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۲

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۱

پرستاری انکولوژی

۰/۵

۵۱۱۵۶۳

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۲

کارآموزی پرستاری انکولوژی

۱

۵۱۱۵۶۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۳

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۷

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۴

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

۰/۵

۵۱۱۵۶۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۵

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۶

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها