رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش مشارکت اساتید گروه بهداشت جامعه و سالمندی و دانشجویان رشته پرستاری و مامایی در واکسیناسیون کووید 19

     حبیب اله حسینی، مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه و سالمندی دانشکده، طی ارسال گزارش عملکرد گروه یادشده در خصوص واکسیناسیون کووید 19 ، گفت: در راستای رسالت حرفه ای و مشارکت در واکسیناسیون کادر درمان و افراد جامعه،گروه بهداشت جامعه و سالمندی و اساتید مربوطه، به همراه دانشجویان رشته پرستاری ومامایی، از آغاز واکسیناسیون کوید 19،  از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون، در امر آموزش، همراهی دانشجویان و نظارت مستقیم و حضور مستمر در پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون کوید 19(پایگاههای پل شهرستان، مصلی، الزهرا س، کوثر، ستاد و...)، طبق هماهنگی  با معاونت بهداشتی دانشگاه، مشارکت فعال داشته و در این امرخطیر همکاری تنگاتنگی  با مراکز بهداشت  شماره  یک و دو  اصفهان داشته و  این روند همچنان ادامه دارد.  

مدیر گروه آموزشی بهداشت جامعه و سالمندی دانشکده، در ادامه ی گزارش خود گفت: برخود لازم می دانم از تک تک اساتید گروه که در امر آموزش و نظارت مستقیم دانشجویان نقش فعالی داشتند، به نوبه خود تشکر نمایم.