دفتر خاطرات

تذکر: ۱- از ذکر اسامی افراد خودداری فرمایید . ۲-مسئولیت مطالب به عهده نویسنده است . ۳-از این مطالب جهت تدوین کتاب خاطره ها استفاده میشود و ستاد نکوداشت مجاز به ویرایش مطالب است .

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها