برنامه های عملیاتی

ده  کد برنامه عملیاتی مصوب کارگروه  در سال ۱۳۹۶

با توجه به چشم انداز فوق و تحولات اخیر در حوزه علوم پزشکی و  نظام سلامت، در ادامه ی راه  با استناد به گزارش های پیشین، نقشه راه کارگروه توسعه علوم پرستاری (گزارش آبان ماه ۱۳۹۵- اجلاس معاونین آموزشی مناطق آمایشی کشور)، «طرح توجیهی  راه اندازی مرکز ملی مطالعات و توسعه  علوم پرستاری»، به عنوان پیش نیاز ساختار اداری و اجرایی  برنامه های کارگروه توسعه علوم پرستاری  به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشنهاد شد، تا این مرکز بتواند هماهنگی بین سیاستگذاران و مجریان برنامه های مرتبط با آموزش و خدمات پرستاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با عملی نمودن مضامین اصلی و پیشنهادی توسعه علوم پرستاری را  با  جمع آوری آراء خبرگان، مسولان، کارشناسان پرستاری و  سیاست گذاران اصلی نظام سلامت، بر عهده گرفته و  انسجام مطالعات و اقدامات مرتبط با توسعه علوم پرستاری  را با جلب  همراهی پایاپای تمام ارکان اجرایی، بالینی و آموزشی با  توجه همزمان به سه محور(۱- استاد و دانشجو      ۲- برنامه های آموزشی      ۳-سازمان  آموزش و خدمات پرستاری)   و با کسب  بازخوردهای دریافتی از کارشناسان و مسولان پرستاری در بالین، اساتید و دانشجویان در آموزش پرستاری را تسهیل  و بر اساس نتایج نیازسنجی و اولویت بندی برنامه های توسعه علوم پرستاری، مطالعات و  اقدامات لازم را  هدایت نماید.

 

شرح تدوین برنامه های عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری در لینک تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راهبردی توسعه علوم پرستاری: گزارش یک تجربهدر دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 در ادامه  فرایند و خروجی های قابل انتظار از  فهرست برنامه های عملیاتی  کارگروه توسعه علوم پرستاری در  سال ۱۳۹۶ ، بر اساس «فرمت برنامه های عملیاتی سامانه ارزیابی بسته های تحول و نوآوری (آتنا)» در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی به شرح ذیل آمده است:

 

کوریکولوم آموزشی رشته ارشد پرستاری ویژه

 

۱.        بومي سازي و اجرايي نمودن فرايند پرستاري در كشور(در دو حوزه آموزش و خدمات پرستاري)

۲.       تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

۳.      تهیه و تدوین لاگ بوک(Log Book)ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری

۴.       تهيه و تدوين راهنماي آموزش بالينيclinical study guideرشته پرستاري

۵.      فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها (ارتقاء طرح اینترنشیپ)

۶.       تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون پیش کارورزی(صلاحیت بالینی) کارشناسی پرستاری

۷.      توانمندسازی اعضاي هيات علمی  گروه هاي پرستاري در سال ۱۳۹۶

۸.       توانمندسازی کادر خدمات پرستاری

۹.       سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری

۱۰.     نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم  آموزشی رشته  پرستاری مراقبت های ویژه  (ماموریت کشوری محول شده به دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان از طرف بورد پرستاری وزارت بهداشت)

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها