معرفی دبیرخانه

      به منظوراعتلای نظام آموزشی کشوراز طریق اجرای اثر بخش بسته های تحول  و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ماموریت ویژه توسعه علوم پرستاری به منطقه آمايشی ۷(دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،کاشان،یزد و شهرکرد) با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شده است.در اجرای این ماموریت کارگروه توسعه علوم پرستاری با ساختار زیرتشکیل شده است.

 

 

 

     مسئول کار گروه: دکتر علیرضا ایرج پور قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     دبیرخانه کار گروه:دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری –مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     دبیر کار گروه :دکتر پروانه خراسانی  عضو هیات علمی دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    

    

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها