گزارش اولين جلسه كارگروه توسعه علوم پرستاری

          اولين جلسه كارگروه توسعه علوم پرستاري با حضور قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان مسئول کارگروه و روساي دانشكده هاي پرستاري مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان ، يزد، كاشان و شهركرد، و همچنین معاون آموزشی،مدير دفتر توسعه آموزش و سرپرست مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري ومامايي اصفهان در ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۲۶/۸/۱۳۹۴ در دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشكيل شد.

فهرست قدیمی سایت: 

اخبار دبیرخانه

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها