اخبار دبیرخانه

فراخوان پروژه در راستای برنامه های مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری

پیرو اجرایی نمودن برنامه های کارگروه توسعه علوم پرستاری، با توجه به اهمیت و ارزش افزوده ی کارهای گروهی مبتنی بر خرد جمعی،

از تمامی اساتید، دانشجویان مقاطع تکمیلی و متخصصان  پرستاری، درخواست می شود: " پروژه ها و ایده های 

کاربردی و عملیاتی خود را در راستای کدهای عملیاتی کارگروه توسعه"یه شرح زیر)  و در چارچوب پیشنهادی(فایلی که در ادامه متن بارگذاری شده)

 به nsd@nm.mui.ac.ir و nsdiran@gmail.com (ایمیل و جی میل دبیرخانه کارگروه)  ارسال فرمایید.

کد و عناوین برنامه های عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری جهت اشاره در متن پروپوزال ارسالی شما :

۱۰۱.  اجرایی نمودن فرآیند پرستاری در کشور

۱۰۲.  تهیه و تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری
۱۰۳.  تهیه و تدوین لاگ بوک (Log Book)
۱۰۴.  تهیه و تدوین راهنمای آموزش بالینی(Clinical Study Guide)   
۱۰۵.  فرآیند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها
۱۰۶.  اجرای آزمون عملی پایان دوره  کارشناسی پرستاری
۱۰۷.  توانمندسازی اساتید پرستاری
۱۰۸.  توانمندسازی کادر خدمات پرستاری
۱۰۹.  سازماندهی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری
۱۱۰.  نقد، تحلیل و بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته ها دانشگاهی حرفه پرستاری 
۱۱۱.  تحلیل دوره های آموزشی رشته های غیر دانشگاهی مرتبط با حرفه پرستاری ( بهیاری، .....)
۱۱۲.  پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه دانش پرستاری
۱۱۳.  پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه خدمات پرستاری

۱۱۴.  پیشنهاد واضح و عملیاتی در راستای توسعه مدیریت و رهبری اثربخش و کارآمد در پرست

فایل پیوست: 

آموزش دانشگاهی پرستاری و آیین نامه توسعه همکاری بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

پیرو ابلاغ آیین نامه تربیت پرستار در بیمارستان ها و موضوعات مطرح شده دراین خصوص، دکتر علیرضا ایرج پور، مسوول کارگروه توسعه آموزش پرستاری و دانشیار گروه پرستاری مراقبتهای ویژه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص این آیین نامه و اقدامات صورت گرفته در این راستا توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه بدان پرداخته می شود:

گشایش مرکز«شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری» و جلسه گزارش عملکرد کارگروه

 
    چهارشنبه سوم خرداد ماه ۱۳۹۶، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر،  مرکز  «شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری» در منطقه هفت آمایشی کشور و ساختمان مجموعه مرکز توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ، با حضور  دبیر شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت،  معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ریاست و کادر مدیریت دانشکده،  جمعی از اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف پرستاری و اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری،  در دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان  افتتاح گردید.   

  «

گزارش و برنامه ششمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری، ۱۷_۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶در کاشان برگزار شد

شنبه و یکشنبه - ۱۶ و۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶_ششمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری در کاشان برگزار شد. ششمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری در راستای انجام مأموریت ویژه منطقه ۷ آمایشی کشور به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طبق برنامه پیوست به شرح ذیل برگزار شد.

کنسل شدن«کارگاه مراقبت‌هاي پايه در بخش‌هاي ويژه»

 

 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اخبار دبیرخانه

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها