فرمها و چارچوب مقالات وشیوه رفرنس نویسی

شيوه رفرنس نويسي مجله براي استفاده از نرم افزار Endnote

 

 

فرم كپي رايت

 

چارچوب مقالات اصیل و کوتاه  :

 

                 OriginalArticle_FirstPageFile.dot

 

                     OriginalArticle_ArticleFile.dot

 

چارچوب مقالات مروری :

 

                 ReviewArticle_FirstPageFile.dot

 

                     ReviewArticle_ArticleFile.dot

 

چارچوب نامه به سر دبیر :                                          

           

                 Letter_FirstPageFile.dot

                

                     Letter_ArticleFile.dot                       

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوسترسمینار

پیوندها