previous pauseresume next

اطلاعیه شماره ۲

آزمون مصاحبه (مرحله دوم) پذیرش دکترای تخصصی

بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه در دانشکده

     به دنبال واگذاری وظیفه بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه از سوی هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی بورد پرستاری به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، از شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۸ تیر در محل این دانشکده با حضور رییس هیات بورد پرستاری وزارت، آقای دکتر عباس زاده، مدیران گروه های پرستاری مراقبت های ویژه از دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی که متولی تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  اند، ریاست، معاون آموزشی، مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اساتید این گروه از دانشکده ی متبوع برگزار می گردد.

برگزاری اولین دوره آزمایشی آزمون پیش کارورزی به پیشنهاد کارگروه توسعه علوم پرستاری

     به پیشنهاد کارگروه توسعه علوم پرستاری ، معاونت آموزشی دانشکده متبوع،  اقدام به برگزاری آزمون پیش کاروزی از شنبه ۱۰تیر ۱۳۹۶،  به مدت ۳ روز نمود.

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶، معاون آموزشی دانشکده، آقای دکتر علی محمدی، طی گفتگویی که با روابط عمومی  انجام داد، اعلام نمود: برگزاری اولین دوره آزمایشی آزمون پیش کارورزی در سطح کشور، با هدف بهبود کیفیت کارآموزی در عرصه از سوی کارگروه توسعه علوم پرستاری مطرح گردید که متعاقب آن کیفیت و نحوه برگزاری آن به این معاونت( آموزشی) محول شد.

تدوین و اجرای برنامه ارائه خدمت مبتنی بر نیاز به مراقبین بیماران تحت عمل جراحی زنان: دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری در دانشکده

     دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، سرکارخانم نسرین گله دار ، شنبه۱۰ تیر ۱۳۹۶،  درتالار معرفت از پایان نامه خود با عنوانتدوین و اجرای برنامه ارائه خدمت مبتنی بر نیاز به مراقبین بیماران تحت عمل جراحی زنان:  یک مطالعه ترکیبی دفاع نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پوستر

لینک ۲

پیوندها