previous pauseresume next

توسعه یک نقشه راه برای برنامه ریزی سیستم مراقبت در منزل در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی،مروری برموضوعات خاص بالینی و اجتماعی در رویکرد مراقبت تیمی بین رشته ای( مراقبت  hospice and palliative از بیمار((عبدالرحیم حزینی، فوق تخصص اونکولوژی )، ارائه موضوع رویکرد مراقبت تیمی بین رشته ای، (تیم های بین رشته ای و اثربخشی)، ارزش مراقبت مبتنی بر تیم، حمایت از خانواده ها و ارائه دهندگان مراقبت مستقیم( علیرضا ایرج پور، دکترای تخصصی پرستاری) ،گزارش تجربه مراقبت در منزل در تهران (همایون ناجی، کارشناس ارشد پرستاری)،   

تبیین جایگاه مراقبت در منزل در نظام ارائه خدمات سلامت در کشور در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

      به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی، مرضیه فرشاد( رییس اداره کل بهزیستی استان) با موضوع تجربیات موفق بهزیستی در Home Careو مبتلا به مشکلات مختلف سلامتی را در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، عصر یک شنبه ۲۹ بهمن ماه۱۳۹۶ ، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ارائه داد.

بررسی مسائل حقوقی و اخلاقی مراقبت در منزل در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی،  مصطفی  رضایی( معاون فنی مرکز بهداشت استان)، ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی به گروههای ویژه در نظام سلامت، را درسمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، یک شنبه ۲۹بهمن ماه۱۳۹۶ ، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ارائه داد.

در ادامه محمدرضارضایتمند(دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) ، محبوبه مقاره زاده( متخصص پزشکی قانونی) و غلامرضا جمالی( کارشناس ارشد پرستاری) موضوعات: اقتصاد در برنامه مراقبت در منزل، مسائل حقوقی مراقبت در منزل،  آیین نامه های Home Careرا در سخنرانی های خود طرح کردند.

محور اصلی سخنرانی غلامرضا خیرآبادی( متخصص روانپزشکی)، پیرامون موضوع مهارت های ارتباطی در کارتیمی و ویژگی تیم های موفق بود.

چالش های رویکرد بین حرفه ای در مراقبت منزل: سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی،  در نشست عصر سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، ( شنبه ۲۸ بهمن ماه۱۳۹۶ ) ، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مروری برموضوعات خاص بالینی و اجتماعی در رویکرد مراقبت تیمی بین رشته ای(بیمار مبتلا به سرطان) توسط مهناز دانش( فوق تخصص اونکولوژی)، ایمنی بیماران و ارائه دهدگان مراقبت در منزل توسط احمد نجاتیان از وزارت متبوع، سخنرانان مباحث خود را ارائه دادند.

چالش های رویکرد بین حرفه ای در مراقبت منزل، عنوان دومین پانل تخصصی سمینار یاد شده بود که توسط محمدرضا رضایتمند، نیکو یمانی، مستمند و مهناز دانش برگزار شد.

بررسی روند سلامت جمعیت و سیاست ها و قوانین مراقبت در منزل و ایران مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

     به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی،  در سمینار مراقبت در منزل با رویکرد بین حرفه ای، که از شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، در مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به مدت ۳ روز شروع به کار کرد، معاون درمان دانشگاه، بهروز کلیدری، ضمن عرض خیرمقدم طی سخنانی گفت: ما حداقل به ۱۰ هزار پرستار جهت رسیدن به حداقل استانداردها نیاز داریم.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها